Забравена парола?
Начало на реферати

Проблеми с адаптацията на децата към училище


изпълняват редица изисквания. Необходимо е да овладеят успешно учебната дейност, да усвоят определени норми на поведение, да се приобщят към класния колектив и да се приспособят към новите условия на строго регламентиран учебен режим. В този период се забелязват относително адекватни форми на поведение и съответствие с особеностите на новата микросоциална среда и психологическа готовност за изпълнение на поставените задачи. В този смисъл социално-психологическата адаптация при постъпване в училище представлява особен процес за приспособяване на поведението и дейността в новите условия на живот. Посоченият многостранен и активен по своята същност процес включва формиране на определени стратегии на поведение, насочени към усвояване на учебната дейност и ефективно взаимодействие с новата социална среда. Необходимостта от овладяване на нови знания изисква от детето определено равнище на неговото интелектуално развитие. Несъответствието между съществуващите умствени възможности на детето и предоставената за усвояване учебна информация създава големи затруднения в процеса на адаптация и пречи на правилното интелектуално развитие

Пред какво се изправя детето, когато тръгва на училище?
По традиция смятаме, че единствената задача на първокласника е да се научи да чете и пише. Няма съмнение, че това е приоритет на училищното обучение, тъй като главната му цел е интелектуалното развитие на детето. Но всъщност пред него има още много и по-трудни за преодоляване предизвикателства. Най-общо те са свързани с цялостно разгръщане на личностния потенциал не само на интелектуално, но също на физическо и социално ниво. В училище децата за първи път трябва да докажат своята самостоятелност и отговорност пред възрастните; там се извършва и първата значима обществена проверка на вече усвоените от тях знания, социални норми и стандарти на поведение. За детето да стане ученик означава да се приобщи към света на големите и да придобие увереност в собствените сили, с което се полагат основите на истинското емоционално и социално съзряване. Затова успешният старт в началото на училищното обучение е особено важен. Но той е само един от етапите на прехода от предучилищна към училищна възраст, който започва далеч преди първия учебен ден и понякога може да продължи до края на първата учебна година.ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ АДАПТАЦИЯТА НА ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕТО


Когато детето постъпва в училище, върху него оказват съществено влияние редица фактори: колектив, личността на учителя, промененият дневен режим, намалената двигателна активност, относително големият брой

Проблеми с адаптацията на децата към училище facebook image
Публикувано от: Живка Атанасова

Подобни материалиПроблеми с адаптацията на децата към училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.