Забравена парола?
Начало на реферати

Приспособления на организмите към неблагоприятните абиотични фактори


Приспособления на организмите към неблагоприятните абиотични фактори.


Към светлината в зависимост от отношението си към светлината се развиват 3 екологични групи растения светлолюбиви, сенколюбиви, сенкоиздръжливи. Светлолюбивите живеят по открити и сухи места. Сенколюбивите се развиват при намалено до 1/3 - 1/10 осветление. Те се развиват във 2 или 3-тия етаж имат гъсто разположени листа и много повече хлорофил. Сенкоиздръжливите се развиват както при пълно осветление, така и при намалена светлина. Съществува и група на крайносенколюбивите, които се развиват при осветление равно на лунната светлина пещерни растения. Нуждата от светлина не е постоянна, с напредването на възрастта на растенията, те се задоволяват с по-малко светлина. Колкото по-сурови са другите фактори на средата, толкова е по-висока нуждата от светлина.

Реакция на растенията на продължителността на слънчевата радиация се нарича фотопериодизъм. По отношение на тази реакция растенията се делят на: такива на дългия ден (развиват се в по-големите географски ширини), на късия ден (развиват се при по-малки географски ширини - просо, фасул) и неутрални растения (растения с широка екологична пластичност - доматът, глухарчето).

Към топлината много организми се подготвят за студа като натрупват вещества в тялото си. Растенията натрупват въглехидрати, като в много студените райони натрупват дори мазнини в кората си. Отделят вода от цитоплазмата през подготвителния период за зимата и увеличават концентрацията на солите. През зимата растенията по-трудно загиват, отколкото през пролетта. Животните пък натрупват мазнини в тялото си, отделят вода и преминават към неактивно състояние зимният сън на мечките например .

Към водата от една страна организмите приемат водата от средата, а от друга непрекъснато я отдават чрез дишане, транспирация. За поддържането на тази обмяна организмите имат различни приспособления. Животните я приемат чрез пиене и хранене. Въздухът съдържа вода в газообразно състояние. Има организми, които енергично приемат тази влага лишеите например. Някои растения чрез листата приемат росата. Растенията приемат вода основно чрез кореновата си система. Механизмът на приемане на вода чрез корените с основната роля кореновите власинки е осмотичен. Така власинките се явяват конкуренти на почвените частици, които задържат водата.

Има много приспособления за ограничаване отделянето на вода от организмите. Един от наличните е колоидното свързване на водата в организмите. Възможността за силно намаляване на водата в тялото намалява физиологичните процеси и организмите изпадат в анабиоза. Такъв е случаят със заравянето в пясъка на пустините на различни животни и растения.

Растенията имат приспособления за запазване на водата в себе си власинки, намалена повърхност на листата, превръщането им в тръни, иглички. Растенията също така могат да променят кореновата си система според условията. Животните също имат приспособления за намаляване изразходването на вода лишена от жлези козина, пера, хитинова обвивка и др. При животните голямо значение имат миграциите, промяната на храната. При тях са характерни морфологични и физиологични механизми, които пречат на загубата на вода.

Хидрофитите са типични водни растения и биват свободно плаващи или прикрепени. Към свободно плаващите се развиват морфологични изменения, които напомнят на корени. При ксерофити (растения, които обитават сухи местообитания и лесно понасят почвеното и атмосферното засушаване) недостигът на вода е довел до приспособления, които се делят на 2 групи сукулентни има специализирани вместилища за резерв на вода, имат плитка коренова система с голяма повърхност, което им позволява след дъжд за кратко време да усвоят водата, имат плътна покривка на тялото, восъчен налеп, дребни листа; еуксерофити - нямат резервоар за натрупване на вода, но имат приспособления, които им позволяват по-икономично да изразходват водата дълбока коренова с-ма, дребни листа, летен листопад. Животните от своя страна имат депа за натрупване на влага. Например камилите са изключително издръжливи на лишения животни, с което са приспособени към суровия живот в пустинята. Тя може да издържат без вода 1 седмица, а без храна 10 дни. Когато няма храна, тя използва мастните запаси, складирани в гърбицата. За издръжливостта й на безводие голямо значение има специфичното устройство на стомаха й.

Приспособления на организмите към неблагоприятните абиотични фактори facebook image
Публикувано от: Пламен Петров

Нитрометан 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.