Забравена парола?
Начало на реферати

Приноси (ресурси) и интереси на заинтересованите лица и балансиращи механизми


Приноси (ресурси) и интереси на заинтересованите лица и балансиращи механизми

Свързаните с корпорацията лица се наричат "заинтересовани лица". Тези лица, респективно групи от лица са: акционери, мениджъри, персонал (специалисти и работници), доставчици, клиенти, кредитори, местна власт, държавна власт, екологични и други неправителствени организации.

Акционерите:

Приноси (ресурси) :

*Капитал - един от основните фактори на производството.

*Участват непосредствено в корпоративните бордове и/или контролират управлението на корпорацията.

*Вземат решения на общото събрание за политиките и стратегиите на корпорацията *Проявяват лоялност към корпорацията

Интереси (очаквания):

*Сигурни методи за регистрация на акционерната собственост.

*Дивиденти от печалбата на корпорацията.

*Повишение на стойността на акциите.

*Участие в корпоративните бордове и/или упражняване на контрол върху управлението на корпорацията.

*Участие в решенията на общото събрание на акционерите.

* Получаване на актуална и подходяща информация за състоянието и перспективата на развитие на корпорацията.

*Дългосрочно оцеляване и устойчиво развитие на корпорацията.

*Записване на акции от нова емисия.

*Търгуемост (емитиране) на "правото на участие в нова емисия; *свободна продажба (безусловно прехвърляне) на акции.

*Получаване на ликвидационен (остатъчен) дял.

Акционерите биват мажоритарни собственици и (миноритарни) собственици.

Мажоритарните собственици влагат преобладаващата част от капитала и носят основния риск.Миноритарните собственици влагат малка част от капитала и носят малък риск.

Мениджърите:

Приноси (ресурси) :

*Управленски знания, умения, квалификация и опит.

*Време

*Лоялност към корпорацията. -

Интереси (очаквания):

*Високо заплащане ( основна заплата и бонуси).

*Власт;

*Престиж.

*Сигурност.

Честно и справедливо отношение.

Персонал (специалисти и работници):

Приноси (ресурси):

*Специфични знания и умения.

*Труд.

*Време.

*Лоялност към корпорацията.

Интереси (очаквания):

Приноси (ресурси) и  интереси на заинтересованите лица и балансиращи механизми facebook image
Публикувано от: Славчо Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.