Забравена парола?
Начало на реферати

Приложение на тегловния анализ


Приложение на тегловния анализ

Приложение на тегловния анализ за окачествяване на суровини, полуфабрикати и готови продукти - сушени продукти

Теоретични основи на тегловния анализ

 • същност на метода

 • видове тегловни методи

 • изчисляване на резултатите от анализа

Изпарителен анализ

 • основни етапи и лабораторно оборудване при изпълнението им

 • приложение

Утаечен тегловен анализ

 • понятие за тегловна и утаечна форма, фактор на тегловното определение, примери

 • основни етапи и лабораторно оборудване при изпълнението им

 • условия за получаване на чисти кристални и аморфни утайки Предимства и недостатъци на метода, области на приложение 1. Познава теоретичните основи на тегловния анализ 5

 2. Посочва етапите, лабораторното оборудване за изпълнението им и

приложението на изпарителния тегловен анализ 10

 1. Дефинира основните понятия в утаечния тегловен анализ 5

 2. Посочва основните етапи на утаечния тегловен анализ и лабораторното

оборудване за извършването им 10

 1. Познава условията за получаване на кристални и аморфни утайки 5

 2. Прави оценка за метода и неговата приложимост 5


Тегловният анализ се основава на изолирането на определяния компонент в чист вид или утаяването му с подходящ реактив или електричен ток. Полученият продукт се изолира от системата, суши се и се измерва масата му на аналитична везна в някои случаи продуктът се накалява). От масата му се изчислява масата на изследвания компонент или масовата му част в пробата.

Тегловните методи се разделят на следните видове: физични - изпарителен тегловен анализ (термогравиметрия), химични - утаечен тегловен анализ (утаечна гравиметрия), електротегловен анализ (електрогравиметрия)

Изпарителният тегловен анализ се използва най-често за определяне на съдържанието на влага или т.н. сухо вещество като предварително претеглената проба се суши при определена температура до постоянна маса . Сушенето може да се извърши при атмосферно налягане и

t0 = 1050С или при понижено налягане и t0 = 700С. Изпарителният анализ включва следните лабораторни операции, за които се използват подходящи прибори, лабораторни съдове и материали:

1. Претегляне на изчисленото количество проба на аналитична везна – необходими са – аналитична везна, тегловно стъкло

2. Сушене при определена температура – сушилен шкаф, термометър, метални щипки

Приложение на тегловния анализ facebook image
Публикувано от: Милкана Македонска

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.