Начало на реферати

Превантивна медицина


Превантивна медицина(ПМ)

Възмойност за повишаване контрола над здравето и благополучието


Профилактика – комплекс от мероприятия за предотвратяване на заболявания чрез ограничаване на негативните рискови фактори

НВМС-

превенция на здравето

- законови и финансови механизми

. ЗВМА, наредби,директиви и др.

  • епизоотичен надзор

  • биосекюрити

  • хуманно отношение към животните – гледане, транспорт,клане, експериментиране

Медицина, базирана на научни доказателства (МБД)

Нов подход за клинично обучение и кл. поведение, доказало способността си да поддържа адекватно съвременно научно ниво.

Динамика..

Напр.синият език е разпространен вече и по- на север (42паралел) (Англия)

Епизоотологичен надзор – ключов елемент ПМ

НВМС

чл. 121

ЕН – методично наблюдение на популации с цел събиране, обобщаване, анализиране и оценка на..

Основни задачи: оценка на епиз. обстановка и идентифициране на здравни проблеми на популационно ниво; ранно откриване; изясняване факторите, определящи разпространението на болестта в популацията; опр. рисковите популации животни; установяване засегнатите райони и животни с оглед райониране на териториите по благополучие; прогноза за социално здравните и стопанско- икономически последици; избор на стратегия за предотвратяване,ограничаване и ликвидиране болестта; оценка ефективността на предприетите противоепизоотични мерки.


EFSA (European Food Safety) седалище в Италия


Превантивна медицина facebook image
Публикувано от: Стойка Вълчева

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.