Начало на реферати

Преслав. Изграждане, архитектураИзграждането на Преслав било плод на дългогодишни усилия от страна на българските архитекти и строители. Неслучайно едно легендарно известие от XI в. гласи, че цар Симеон изграждал новата столица на християнска България в продължение на 28 години. С по-наложителност се знае, че преди да стане столица, Преслав е бил здраво укрепен военен аул. Предполага се, че в него е резидирал един от близките помощници на владетеля - ичиргубоилът. По своето градоустройствено решение и най-вече с разделението си на две части - вътрешна и външна, Преслав напомня столицата Плиска. Съществува обаче значителна разлика в тяхната площ. Докато външният град на Плиска обхваща приблизително 23 кв. км, то външният град на Преслав е едва около 5 кв. км. Има различия и в укрепителната система. При Преслав са налице две концентрични укрепителни системи, които ограждат и външния, и вътрешния град. В тяхното изграждане били употребени големи дялани каменни блокове, споени с хоросан. Във вътрешния град се издигал и царският дворец, за чиито блясък и величие има запазено описание на старобългарския книжовник Йоан Екзарх. Между другото той пише, че палатите в Преслав били украсени с много камък, със сребро и злато\". Непосредствено до двореца бил изграден и патриаршеският комплекс, който включвал една голяма дворцова базилика и патриаршеския палат. Гъсто застроен бил външният град на Преслав, където се откриват най-голям брой граждански постройки, черкви и манастирски комплекси. Оформи-ли се квартали с различни функции - политически, стопански и военни. Силно развитие в Преслав получило църковното строителство. Наред с традиционния и архаичен базилика лен тип църкви под влиянието на съседна Византия започнала да си пробива път и кръстокуполната църква.

Понятието кръстокуполна\" отразява специфичния начин, по който било организирано вътрешното пространство на този тип църкви. В основата му стоели две помещения, ориенти-рани съответно запад - изток и север - юг, които се кръстосвали в средата, а над нея се из-дигал куполът на църквата. Кръстокуполните църкви заимствали редица елементи от бази-ликата, като напр. преддверието (т. нар.

Преслав. Изграждане, архитектура facebook image
Публикувано от: Никола Върбанов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.