Забравена парола?
Начало на реферати

Препоръки за правилен подбор на персонал


Условие на казуса
Съобщителна техника АД (СТ) има опит и традиции от над 30 години в разработването, производството и търговията с изделия и системи в съобщителната индустрия. В рамките на старата политическа система и на плановата икономика СТ е имал персонал от 2 400 служителя на пълен работен ден. Сега в завода има 224 служителя.
От 2004 г. това е 100% частна фирма със собственици физически лица. Тя разполага с капацитет за висококачествена техническа продукция, но все още се нуждае от определяне на обща пазарна стратегия. Заводът трябва да разработи най-добрите начини за идентифициране на потенциални пазари, партньори и клиенти.
Фирмата се намира в град, който е известен образователен център. Очакванията на висшето ръководство на СТ са, че завършилите престижни учебни заведения ще осигурят адекватен брой служители за нуждите на организацията. Обаче данните на отдел Човешки ресурси за разпределението на работната сила показват, че средната възраст на служителите там е над 40 години.
Висшето ръководство на СТ вярва, че независимо от забавянето на приватизацията на българския Телеком и общото забавяне на търговете на компаниите за телекомуникационно оборудване, СТ разполага с основа да се бори за успешното си бъдеще. Според него стабилното икономическо положение на СТ ще зависи главно от:
наличието на стабилен пазарен сегмент
наличието на високи технологии за телефонни централи и електроника
достатъчно квалифициран персонал
Преди две години е нямало достатъчно производствени поръчки, така че работниците е трябвало да преминат на 6-часова работна смяна. Същото става и през 2005 г. Повечето от служителите ползват годишния си отпуск, независимо дали искат да почиват, или не.
Организационното преструктуриране и по-нататъшното развитие на управлението на човешки ресурси на СТ е приоритетна цел за 2006 г.

Вие сте поканен/а като консултант на новия директор по човешките ресурси в завода. Той Ви е помолил да напишете доклад, в който да му препоръчате как да започне да подбира подходящ персонал за обявените вакантни позиции и да въведе ефективна система за управление на кариерата на служителите в организацията.

Решили сте докладът Ви да включва следните компоненти:

1. Описание на конкретна длъжност (длъжностна характеристика) като изберете една от следните позиции директор Връзки с обществеността; психолог, секретарка, специалист по Маркетинг и комуникации .

2. Описание на процеса на подбор на кандидати за тази длъжност като:

a). Трябва да уточните процедурите за подбор, които ще използвате.

Например, ако решите да използвате ситуационно интервю опишете ситуациите, ако използвате структурирано интервю формулирайте въпросите. Ако използвате тест за изследване на личността конкретизирайте теста и го приложете като доказателство. Не се ограничавайте в избора си само на един единствен метод за подбор.

б). Коментар на вашите съображения за избора си на един или друг
метод за подбор.

в). Логическата последователност на избраните от вас методи и техники.

г). Оценка на предимствата и недостатъците на избраните от вас методи
за подбор.

д). Изчисления и коментар на разходите свързани с процеса на подбор
на кандидати за тази длъжност.

3. Да препоръчате подходящи системи и средства за управление и развитие
на кариерата в Съобщителна техника АД.

Препоръки за правилен подбор на персонал facebook image
Публикувано от: Йордан Николов

Подобни материалиПрепоръки за правилен подбор на персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.