Забравена парола?
Начало на реферати

Предприятието като основен икономически субект на стопанската дейностСобствен и заемен капитал


Този капитал се материализира в конкретни стоп. средства (активи). Съобразно срока им на използване степента на ликвидност. Активите се делят на дълготрайни (дългосрочни). Ако в своята съвкупност дългоср. и краткоср. показват каква е стоп. мощ на едно предприятие, то капитала (пасивите) показват, каква е финансовата мощ на предприятието. Между тях има равенство (стойностно).

* от К. Зависи и предмета на дейност (условно).

* от К. (собствен преди всичко) се определя имиджа пред кредиторите.

I Собствен капитал- тази част от имуществото на собственика (собствениците), която е предоставена на предприятието за осъществяване на неговата дейност. Собствения капитал (СК) показва, каква да е стойността на собствените активи и може да се определи като (+) разлика между стойността на реалните активи и пасивите на предприятието.

Реални активи са тези, който са внесени в предприятието под формата на вземания.

СК включва в състава си:

1. Основен капитал

2. Допълнителен (евентуално) капитал- неизискващ регистрации.

3. Резерви

4. Положителен финансов резултат (печалба).

Основния капитал определя главното съдържание на СК и неговият размер се записва в съдебните и данъчните регистрации. Той се счита, че е относително- постоянна величина. Неговият размер се определя от собственика.

Не всеки капитал трябва да бъде регистриран в регистрите само собствен. Могат да го променят, но трябва да се пререгистрират в регистрите. Стойността на ОК е паричен израз на реално вложени активи или такива, който са под формата на вземания (навнесен капитал).

Предприятието като основен икономически субект на стопанската дейност facebook image
Публикувано от: Руска Минчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.