Забравена парола?
Начало на реферати

Предприемаческия процес


ГЛАВА 2 ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС


2.1.Същност на предприемаческия процес


Решението за започване на собствен бизнес включва обмислянето и разрешаването на множество сложни и често противоречиви въпроси. Разглеждани и решавани във времето, те могат да бъдат обединени от представата за предприемачеството като процес. Предприемачът не само трябва да открие своята идея, да я види като конкретна стока (продукт или услуга), но и да потърси нейното място на конкретен пазар, да осигури ресурси за нейното създаване и производство, да разработи детайлен план за действие, да обмисли юридическата форма, която ще приеме неговия бизнес, да потърси най-доброто място за разполагане на своя бизнес, да наеме работници, да подбере най-удачната структура за неговото управление и т.н.

От мечтите на утописта до реалността на предприемаческия успех има обширно пространство, което трябва да бъде преодоляно с много труд, амбиция и енергия. Изминаването на този път обхваща и описва съдържанието на предприемаческия процес. Този път е строго индивидуален, но това не означава, че няма общи черти и характеристики. Самото описание и формализиране на този процес е доста сложна задача за всеки предприемач. Ето защо ние разглеждаме предприемаческия процес като съвместяване и комбиниране на информацията от предприемачите спрямо откритите и наличните възможности, ресурси, умения и ограничения от тях за постигане на дефинираните цели.

Различните дейности и етапи, разграничавани в предприемаческия процес, не винаги протичат в последователността, която желаем или която е описана от теорията. В практиката често някои от дейностите протичат или се извършват едновременно, което силно затруднява работата на предприемача, увеличава натоварването му и намалява полезното време за реализация на идеята.

Все пак реалният предприемачески процес има строго определени граници във времето и пространството, които го правят уникален спрямо другите и не подлежащ на пряко копиране. Тук предприемаческия процес ще бъде разгледан като интегратор на усилията на предприемача за реализиране на идеята за нова полезност до конкретен продукт или услуга на конкретен пазар. Разглеждан като средство за описание и обяснение на усилията на предприемача, предприемаческият процес може да се раздели на 12 стъпки:


(1)Избор на предмет на дейност;

(2)Решение за създаване на собствен бизнес;

(3)Откриване на новата идея (продукт);

(4)Оценка на възможностите и ограниченията на новия продукт;

(5)Създаване на новия продукт;

(6)Анализ на външната среда;

(7)Предприемачески анализ на ресурсите;

(8)Локализация на предприемаческата дейност;

(9)Институционализация на дейността;

(10)Създаване на предприемачески план;

(11)Управление на предприемаческата дейност;

(12)Закриване на предприемаческата дейност.Предприемаческия процес facebook image
Публикувано от: Данаил Атанасов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.