Забравена парола?
Начало на реферати

ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ОИТ


обяснява с факта, че дефинирането ограничава многообразието, многостранната проява и развитието на икономическите явления. Затова икономическата теория предлага разнообразие от определения на собствения си предмет: изучава производството, разпределението, размяната и потреблението на богатството на обществото; наука е за всекидневната стопанска дейност на хората; изучава промените в икономическия живот производство, цени, безработица и т.н.; изследва по какъв начин хората организират производството и потреблението; занимава се с основните въпроси на всяка стопанска дейност какво, как и за кого да се произвежда; изучава homo economicus и др. Всички те реализират теоретичната гледна точка, интелектуалното предпочитание и субективните възможности на теоретика.

За целите на учебния процес може да бъде обяснено, че предметът на ОИТ се свежда до изучане на поведението на икономическите субекти в ситуация на ограниченост на ресурсите и взаимозависимост между цели и алтернативи за тяхното реализиране. ОИТ е наука за избора. Тя има задача да разработи теоретичните модели на икономическия избор на хората предизвикан от оскъдността на благата.

2.2. Функции на ОИТ

ОИТ изпълнява няколко функции:

-теоретико-познавателна да изгради научната представа за икономическата действителност, да създаде теоретичните модели на икономическите явления, да обясни същността и да открие законите и механизмите на функциониране на икономиката;

- практико-приложна да способства за формиране на икономическо мислене, да изгради практическите подходи за рационално икономическо поведение, да разработи инструментите и моделите на управление на икономическите процеси, да създаде концепциите и механизмите за тяхното прогнозиране;

- методологическа да изгради системата от категории, принципи, закони, теоретични модели, които се използват като методология от отрасловите и функционалните икономически науки;

- мирогледна да спомогне за изграждане на икономическа култура, необходима за осъзнаване, разбиране, възприемане и преценка на икономическия живот.

2.3. Структура на ОИТ

ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ОИТ facebook image
Публикувано от: Полина Вангелова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.