Начало на реферати

Право на парични обезщетения за временна неработоспособност


За придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионално заболяване не се изисква осигурените лица да имат осигурителен стаж. Това се дължи на професионалния произход на тези социални рискове. Размерът на паричните обезщетения за временна неработоспособност се определят по 2 критерия:

  1. Основата (базата) на дохода от който се изчислява обезщетението. Това е средно дневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход върху който са внесени или са дължими осигурителни вноски, а самоосигуряващите се лица да са внесли осигурителни вноски за съответния риск, ако доброволно са се осигурили за него и за риска майчинство през последните 6 мес. предшестващи месеца на настъпването на неработоспособност.

  2. Относителният размер на обезщетението от горепосочената база.

Осигуреното лице не получава като обезщетение пълния размер на тази осреднена величина за 6-те предходни месеца, а част от нея. Тази част е диференцирана т.е. 80:100 за временна неработоспособност поради общо заболяване и 90:100 за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионално заболяване.


Право на парични обезщетения за временна неработоспособност facebook image
Публикувано от: Панчо Йорданов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.