Начало на реферати

Правила за бране, сушене и запазване на лекарствените растения


-голяма. Събраните растения се поставят в кошове, в сандъци или в кошници (не в чували) рехаво, без натиск; в противен случай те се запарват и почерняват при сушене.

Билките трябва да се сушат най-много 5-6 часа след брането им, като за предпочитане е това да става в сушилня. Сушенето трябва да става бързо, при добра вентилация.

Както преди, така и след изсушаването билките се преглеждат и се почистват от пожълтели, наядени, изсъхнали и изгнили растителни части, а също и от попаднали в тях други предмети и се пристъпва към опаковане. Обикновено цветовете и частите им се опаковат в обвити с хартия шпертплатови сандъци, които се пълнят без натиск. Листата може и да се балират. Стръковете се опаковат в торби или бали, като това важи и за корените и коренищата. Семената и плодовете се опаковат в книжни или конопени торби.

2


Правила за бране, сушене и запазване на лекарствените растения facebook image
Публикувано от: Марийка Николова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.