Начало на реферати

Правила за бране, сушене и запазване на лекарствените растения


Правила за бране, сушене и запазване на лекарствените растенияЗа най-пълноценното използуване на лекарствените растения е необходимо да се знае кога се събират те през кое годишно време и в коя фаза от развитието им, което е във връзка с това, през кой период в тях се съдържат най-големи количества активно действуващи вещества. Не през всяко време на годината растението съдържа лечебни вещества, които го определят като лекарствено. Трябва да се знае, че обикновено стръковете и листата се берат малко преди или през време на цъфтежа, цветовете малко преди разтварянето или при пълното им разцъфтяване; плодът се бере напълно узрял, корените и подземните части през есента, след увяхването на надземната част на растението, или рано напролет, преди нейното развитие, корите през есента, след узряването на плодовете, или рано напролет, при започване на сокодвижението, пъпките рано напролет, преди разпукването им, а семената малко преди или при пълното им узряване.

Нека се има пред вид, че билките се ценят по съдържанието на лечебните вещества в тях. Самото концентриране на тези вещества не става равномерно в цялото растение, а в определени негови органи (пъпки, листа, цветове, корени, семена, плодове). От друга страна, количеството на лекарственото вещество се мени в зависимост от фазите на развитие на растенията, от годишното време (дъждовно, сухо), от почвените условия, от географската ширина, от възрастта на растението. Коренът на ружата съдържа през периода на цъфтежа малко скорбяла и слузни вещества, докато през есента, след увяхването на надземната част, тези вещества са най-много, и то в двегодишните растения. В сладкия корен количеството на глицерина е по-голямо през време на пълния цъфтеж, а към края му той силно намалява. Съдържанието на морфин в сънотворния мак и на никотин в тютюна е най-малко в началните фази, докато в края на развитието на растението то силно се увеличава. От друга страна, растенията, изложени повече на слънце, съдържат по-голямо количество етерично масло, отколкото растящите на сянка растения. Възрастта на растението също може да окаже влияние върху количеството на съдържащите се в тях действуващи вещества. Така например младите дъбови гори са по-богати на танин, отколкото старите, докато старите пък дъбови гори са по-богати от младите с горчиви вещества.

Да се определи точно време за развитието на едно растение е невъзможно, понеже за това влияят много фактори географско разпространение, климат, годишно време (суша, дъждове, ранна пролет или късна зима), почвени условия, растителен вид.

Трябва да се знае, че самото бране, с малки изключения, трябва да се извършва в сухо и слънчево време сутрин, след вдигане на росата. Растения, които са брани при роса или след дъжд, при сушене почерняват или бързо се запарват и мухлясват.

Билкоберачът, преди да пристъпи към събиране на лекарствените растения, трябва не само да е добре запознат с техниката на брането, но и да знае кое растение и коя част от него ще се бере, и какво количество, какъв е начинът на сушене, опаковане и запазване. Ботаническите особености на растението е необходимо да се знаят добре, защото има доста видове, подвидове и форми, които си приличат много и може да се смесят. Билкоберачът трябва добре да разпознава отровните от неотровните растения,. При бране на отровни билки да не се пипат с ръце очите, устата, носът, ушите или други части на тялото, а след привършване на събирането добре да се измиват ръцете със сапун. Самата беритба не билките става не чрез скубане или късане, а чрез рязане с нож или ножица, като се отрязва само тази част, която се използува, и се оставят известен брой растения за размножаване. Правилно е при излизане да се бере само една билка. По този начин се избягва смесването, а и производителността на труда е по

Правила за бране, сушене и запазване на лекарствените растения facebook image
Публикувано от: Марийка Николова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.