Начало на реферати

Правила при създаване на компютърни презентации


Можете да свалите приложението безплатно от този адрес: http://www.microscc. com/downloads/details. aspx?familyid=428D5727-43AB-4F24-90B7-A94784AF71 A4&displaylang=en

Powerbullet Presenter

Powerbullet Presenter (http://www.powerbullet.com) е малка, лесна за използва­не и безплатна програма за създаване на презентации във формат на Flash. Не е необходим предишен опит, за да правите привлекателни анимирани пре­зентации единствено с помощта на клавиатурата и чрез щракване и издърпване с мишката.
Правила при създаване на компютърни презентации facebook image
Публикувано от: Стелияна Недева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.