Начало на реферати

Правила при създаване на компютърни презентации


- използване на главни и малки букви — четенето на текст, който е съставен само от главни букви, е трудно. Затова е най-добре да използвате комбинация от главни и малки;

- визуални и звукови специални ефекти - новите версии на програмите за създаване на компютърни презентации включват множество специални ефекти, които се изпълняват при прехода между съседните слайдове. Част от тях са звукови. Главното правило, към което е необходимо да се придържате, е да използвате специални ефекти, само когато наистина са нужни. Всеки от тях трябва да бъде добавен с определена цел, като най-добре е да ги използвате пестеливо. Не забравяйте, че прекомерната употреба на звукови ефекти може да придаде на една сериозна презен­тация комичен ефект, когато това е най-малко необходимо. PowerPoint например включва множество аудиоефекти, например звуци от състеза­телна кола, чупещо се стъкло, лазер, пишеща машина и др. Преди да решите да използвате някой от тях, отговорете за себе си на въпроса: „За какво ми е необходим този ефект?" Ако не успеете да откриете смислен отговор, по-добре не го използвайте;

•       ефектно показване и преход между съседните слайдове - съвременните
програми предлагат широк избор от възможности за интересно извежда­
не на текстове и осъществяване на преход между отделните слайдове,
като се започне от текстове, които „се топят" на екрана и се стигне до те­
зи, които „се уголемяват", започвайки от левия, десния, горния или дол-

•       ния ръб. И тук е най-добре да ги използвате пестеливо. В противен слу­
чай е възможно публиката да остане толкова впечатлена от ефектното
визуализиране и преходи между слайдовете, че да пропусне основните
моменти в презентацията ви;

•       случайни ефекти - избягвайте употребата на т.нар. „случайни ефекти"
(random effects) при показване на текстове, изображения и при премина­
ване към следващ слайд. Ако рискувате да ги включите, няма да знаете
как ще се появи съответният текст на екрана в този режим на изпълнение. Например, един от визуалните ефекти, които предлага PowerPoint, се нарича crawl" (пълзене). Ако именно той се активира на случаен принцип, ще се наложи да чакате дълго, преди текстът да се покаже из­цяло. Причината е, че той ще се придвижва твърде бавно, „пълзейки";

•   изображения от клипарт, снимки и графики — тук отново не трябва да
забравяте за предназначението и смисъла на всяко от тях. Уверете се, че
всички те са в хармония със съдържанието на слайдовете ви. Ако не
спомагат за по-доброто разбиране на идеите, заложени в презентацията
ви, по-добре не ги включвайте. В този случай добавете повече нагледни
материали.

PowerPoint Viewer

PowerPoint Viewer 2008 позволява да разглеждате презентации, създадени с
версии на PowerPoint след 97, дори и ако не разполагате с някоя от тях. Имате
възможност да ги преглеждате, представяте пред публика и отпечатвате, но и~
и да ги редактирате. Ако не разполагате с PowerPoint, можете да отворите за
разглеждане който и да е файл с разширение .ppt, .pot, и .pps, като щракнете
двукратно върху него.                        :

Правила при създаване на компютърни презентации facebook image
Публикувано от: Стелияна Недева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.