Начало на реферати

Правила при създаване на компютърни презентации


Правила при създаване на компютърни презентации

    Каквато и да е темата, писменият текст остава най-важния компонент на всяка компютърно подготвена презентация. Ако не можете да прочетете написаното, тъй като думите се виждат трудно, нагледният текст става безсмислен. По-долу са включени няколко основни съвета, които е добре да следвате при разработване на компютърни слайдове:

•       контрастните цветове - използването на достатъчно контрастиращи цве­
тове е особено важно при подготвяне на компютърно генерирани презен­
тации. Използвайте светли букви на тъмен фон или обратното - тъмни
букви и светъл фон. Избягвайте такива, в които са преплетени тъмни и
светли цветове. Причината е, че светлите букви се четат трудно върху
бледите полета от фона. По същия начин по-тъмните букви не се разли­
чават добре и се смесват със затъмнените му участъци. Новите версии
на редица програми за създаване на презентации включват множество
фонове, включващи светли и тъмни цветове, които могат да се използват
като шаблони;

•       цветовете на буквите, подходящи за използване - въведете бели или жъл­
ти букви върху тъмен фон или черни букви върху бял или светъл фон;

•       цветовете на буквите, които е по-добре да избягвате - червеният цвят
никога не е за препоръчване, особено ако използвате тъмен фон. Една от
причините за това е, че той лесно се размива с останалите, което затруд­
нява четенето на съответния текст. Избягвайте комбинирането на цвето­
ве, които си приличат. Например червеното и тъмнозеленото се разли­
чават трудно при прожектиране;

шрифт и големина на буквите - при тях трябва да следвате следните правила:

-       шрифтовете, които принадлежат към семейството на Sans serif, нап­
ример Arial, Helvetica и CG Omega, са по-лесни за четене от екрана в
сравнение с тези, отнасящи се към Serif, какъвто е Times New Roman.
Подходящи са всички шрифтове, принадлежащи към Sans serif, без
тези, за които са характерни линии в краищата на всяка буква;

-       размерът на буквите в заглавията на слайдовете и на отделните теми
трябва да бъде между 35 и 45 пункта. Текстът в главната част на все­
ки слайд трябва да бъде с големина между 28 и 32 пункта. Размер на
шрифта под 28 ще затрудни четенето от публиката;

-       използвайте удебелен шрифт и подчертаване, за да акцентирате вър­
ху определен текст. Въпреки че на екрана на компютъра наклонените
букви се четат лесно, това съвсем не е така при прожектирането им.
Затова е най-добре да избягвате използването на наклонен шрифт;

-       при презентация на слайдове е най-добре да бъдете отдалечени на 1.80 метра от монитора. Ако от това разстояние не можете да прочетете съдържанието им, това ще се отнася и за публиката ви;

- брой думи/редове - въпреки че имате възможност да включите много редове текст в единичен слайд, това съвсем не означава, че трябва да го правите. Едновременната поява на твърде много думи на екрана затрудняват четенето на информацията. Едно добро правило гласи, че трябва да ограничите думите до шест на всеки ред. Редовете, които се извеждат на екрана, също не трябва да бъдат повече от шест. Един от най-подходящите начини за представяне на информацията е чрез използва­не на списъци с точки (bullets) или с помощта на ключови думи;

Правила при създаване на компютърни презентации facebook image
Публикувано от: Стелияна Недева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.