Начало на реферати

Правата на човека в периода след Втората световна война. Ролята на ООН


Делегациите на България и Общото събрание и специалните органи участваха активно в изготвянето на пактовете.

Приемането на нашата страна през 1955 г. в ООН съвпадна с формулирането,след многогодишни преговори и като последен от всички текстове,на чл.1 общ и за двата пакта.С приемането на този член правото на самоопределение,а следователно и на независимост на народите,бе признато като основно човешко право.

България бе една от първите страни,която подписа и ратифицира пактовете още през 1967 г.,а от 1973 г. тя е избрана и за член на Комисията по правата на човека основния орган,който контролира изпълнението на пактовете.

През 1991 г. нашата страна се присъедини и към Факултативния протокол към Международния пакт за граждански и политически права.С това бе открита възможността за българските граждани да отправят индивидуални жалби за нарушаване на правата на човека от страна на държавните органи.

В периода от приемането на Универсалната декларация за правата на човека от Общото събрание на ООН през 1948 г. бяха организирани десетки конференции,на които бе направена равносметка за изпълнението и приложението на практика на основните принципи на Декларацията.

Между тези международни мероприятия под егидата на ООН състояли се във всички континенти,две бяха от универсален характер.

Както споменахме в началото на 25 години след Първата световна конференция в Техеран през 1968 г. във Виена се състоя от 14 до 25 юни 1993 г. Втората световна конференция по правата на човека.

Виенската конференция се състоя в един преломен момент в развитието на света след Втората световна война.С приключването на студената война и реалната перспектива за спасяване на човечеството от термоядрена катастрофа,настъпи нова ера в международните отношения.Това в пълна степен се отнасяше и до защитата в универсален мащаб на правата на човека.

Но както последните 4-5 години показаха,надеждите,че освободеното от оковите на студената война човечество,ще направи голяма крачка по пътя на прогреса,не се оправдаха.Този път се оказа по-сложен и трънлив,тъй като възникнаха много конфликти и противоречия от национален,социален,етнически и религиозен характер,които бяха потискани от равновесието на студената война.

Ето защо Втората конференция по правата на човека имаше за задача да направи изводи и да определи цели,отговарящи на предизвикателствата на коренно променената обстановка в света.

Тези обстоятелства обясняват и изключителния интерес към конференцията.

Правата на човека в периода след Втората световна война. Ролята на ООН facebook image
Публикувано от: Мария Харалампиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.