Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


възможни намаления на данъци, предоставени от страна на правителството. Може да има известно свиване на транспортно интензивните отрасли, но то ще бъде малко, тъй като цялостното увеличение на превозните цени ще бъде бавно и фирмите ще съобразят материално-техническото си снабдяване и производството с новите изисквания. Тъй като търсенето на инфраструктурен капацитет се променя в зависимост от часовете в денонощието, вида на движението и направлението на алтернативните пътища, то транспортните оператори следва да заплащат различни такси за различните дестинации и време в денонощието, за да се отрази адекватно недостатъчния (изчерпан) капацитет и да се осигури по-ефективното му разпределение. Това е насока, която следва да се използва за повишаване ефективността от използването на транспортната инфраструктура.

При определянето на инфраструктурните такси, акцентът трябва да се постави върху причинителите на разходите, а не върху тяхното възникване. Инфраструктурните разходи, разходите за опазване на околната среда и за отстраняване на последиците от задръстванията могат директно да бъдат отнесени към обема на превозите.

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.