Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


Негативен външен ефект върху околната среда, причинен от автомобилния транспорт. Интернализация.

Като пример може да се посочат негативните ефекти нанесени на околната среда от автомобилите. Необходима е по-висока прозрачност и последователност при прилагането на принципа потребителя плаща за това, което причинява при определянето на инфраструктурните такси. Чрез разработването на комплекс от принципи и етапи за прилагане на единен подход за определяне на таксите може да се разрешат много от проблемите на транспортния сектор и да се подпомогне развитието на транспортните услуги. Необходимо е, също така, предприемането на мерки за подобряване използването на съществуващата инфраструктура, свързани с пренасочване към по-екологичните видове транспорт и използването на икономически инструменти за намаляване на консумацията на горива, вредните емисии и шума. Основната цел при това е повишаването на ефективността и устойчивостта на транспортната система на страната и стимулирането на конкурентоспособността на националната икономика. Всички ползватели на транспортни съоръжения, трябва да заплащат за разходите, които причиняват, или поне да се гарантира покриването на разходите за експлоатация. А именно въвеждане на такси, които да са пряко свързани с разходите, които предизвикват ползвателите на инфраструктурата и другите разходи, включително за опазване на околната среда и останалите външни разходи. Те трябва да се различават само когато има реални различия в разходите и качеството на услугите и не трябва да бъдат дискриминационни по отношение на националност и произход на ползвателите.

Единственият подход, който напълно отговаря на тези критерии е определяне на таксите на база пределни обществени разходи, т.е. ползвателите заплащат разходите, вътрешни и външни, които предизвикват при потреблението на инфраструктурата. Прилагането на такъв подход ще предостави на потребителите стимули за намаляване на общите разходи на всички фирми, докато се максимизира индивидуалната печалба и по този начин се максимизира икономическото и обществено благосъстояние.

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.