Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


ефекти са неотразени в цената разходи, възникващи при използването на ресурсите. Тези външни разходи могат да имат за източник производствени или потребителски дейности, при които част от разходите не се поемат от титулярите на сделката, а се прехвърлят към трети страни. Ако една фирма изхвърля вредни вещества в реката, то тя е източник на негативен външен ефект върху друга, която ползва водата за определени производствени цели. Потърпевши от този ефект са и потребителите. Фирмата замърсител взима решения за производството на базата на пределните си частни разходи (MPC), но без да отчита пределните външни разходи (MEC), които прехвърля върху трети страни извън пазарната сделка.

Условията за постигане на икономическа ефективност се конкретизира в две насоки: постигане на производствена ефективност и постигане на алокативна (разпределителна) ефективност.

Производствена ефективност е на лице, когато се произвежда възможно найголемият обем от стоки при най-ниски алтернативни разходи за ресурси. Използвайки стандартните микроикономически категории, това означава, че всяка фирма трябва да произвежда максимум краен продукт, който отговаря на точката на минимума на нейните средни алтернативни разходи както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. При съвършена конкуренция цената, по която фирмата продава, е равна на средните разходи P=AC и се реализира нормална печалба. Поради невъзможност за влияние върху пазарната цена единственият начин фирмата да реализира свръх печалба е да намалява разходите си, което я стимулира непрекъснато да търси резерви за по-икономично използване на ресурсите. Този вид ефективност икономистите наричат условно Х-ефективност, а когато условията за това са нарушени Х-неефективност.

За постигане на производствена ефективност е необходимо още едно условие: всички и отрасли да имат едно и също равнище на пределни разходи, тоест пределните разходи за производство на последната единица от продукта да са едни и същи за всяка фирма. Това означава, че производството във отрасъл е разпределено така между отделните фирми, че се минимизират общите отраслови

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.