Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


КАЗУС 1

Една от постановките на икономическата теория на благосъстоянието е, че ефективно пазарно равновесие може да се постигне при условие, че няма външни ефекти. В реалната действителност такива очевидно съществуват и една от най-ярките им прояви е замърсяването на околната среда. Известно е, че чистата околна среда е обществено благо, за което трябва да се правят разходи.

На базата на избран от Вас пример, обяснете:

А) Кои икономически и социални характеристики на негативния външен ефект влизат в противоречие с принципите на ефективността?

Б) Възможно ли е да се постигне доброволна и взаимноизгодна за пазарните субекти интернализация на външния ефект?

В) Какви мерки предприема държавата на централно или местно равнище, какъв е техния ефект и каква е тяхната икономическа цена?

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.