Забравена парола?
Начало на реферати

Повтарящи се действия


Разработка на урок

по Информатика в IX клас


 1. Тема на урока: Повтарящи се действия.

 2. Тип на урока: Урок за нови знания и упражнение.

 3. Вид на урока: Разказ, беседа.

 4. Модул: Програмиране на основни алгоритми.

 5. Цели на урока:

Образователни:

Да знаят значението на процеса програмиране;

 • Да знаят синтаксиса и семантиката на оператора за повторение с предусловие while … do … и оператора за повторение със следусловие repeat … until …

 • Възпитателни:

  Да носи персонална отговорност за техниката по време на работата си с нея.

 • Да проявява компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа.

 • Практически:

  Описва и изпълнява чрез език за програмиране несложни линейни, разклонени и циклични алгоритми.

 • Структурира програма, като описва правилно логическата последователност на елементарните действия от алгоритъма.

 • Развиващи:

   • Умее да разчита кратки програми написани на език за програмиране.

   • Развитие на наблюдателност и съобразителност.

  1. Основни нови понятия: цикъл, тяло на цикъл, итерация, инициализация, предусловие, следусловие, while, do, repeat, until.

  2. Използвани методи: лекция, беседа, работа с учебник и компютър.

  3. Междупредметни връзки – логика, математика, природни науки.

  4. Ход на урока – времетраене 2 ч. х 40 мин.

  1. Организация на класа за работа – 5 мин.

  Проверка на отсъствията, готовността на класа за работа (изправността на компютрите, работни места, тетрадки и други учебни пособия).

  1. Въвеждане в темата (мотивация) – 5 мин.

  Съобщаване на темата и целта на урока;

 • Записват се плана на урока и последователността на тяхното изпълнение.

  1. План на урока:

  Повтарящи се действия

  Цикличен алгоритъм.

 • Основни елементи на цикъл.

 • Цикъл с предусловие.

 • Цикъл със следусловие.

  1. Изпълнение на плана на урока

  Миналият час разгледахме условния оператор if…then…else… който се използва за записване на разклонени алгоритми. Този час ще научим как се записват разклонените алгоритми на езика Паскал. Запишете си заглавие...

  Повтарящи се действия facebook image
  Публикувано от: Марин Илиев

  Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.