Начало на реферати

ПОВЕДЕНИЕ НА МОНОПОЛА


ПОВЕДЕНИЕ НА МОНОПОЛА.

МАКСИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАЛБАТА.

НЕЕФЕКТИВНОСТ НА МОНОПОЛА.

ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ
Монополът има пълен контрол върху количеството продукт, което се предлага на пазара. От тук по различен начин в сравнение със съвършената конкуренция стои въпросът за това, при какви условия монополът максимизира печалбата си. Независимо, че фирмата монополист формира цялостното предлагане на пазара, тя няма съвършено независимо поведение. Ако избере висока цена на продукта си, в стремежа да получи максимум печалба, ще трябва да се задоволи с относително малко количество продаден продукт, ако се опита да продаде повече продукт ще трябва да се примири с по-ниска цена, така че той не може да преследва едновременно 2 цели- и цената и количеството продукт. Ще трябва да избере алтернативно една от 2-те. Или да постигне максимум печалба, или да постигне максимум пазарен дял.

ПОВЕДЕНИЕ НА МОНОПОЛА facebook image
Публикувано от: Божидар

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.