Начало на реферати

Поведение и действие на населението при повишена радиоактивност


ТЕМА 3: ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ.

Радиоактивно замърсяване – може да настъпи и при трансграничен превоз на ядрено вещество и при нарушаване мерките за безопасна работа с източници на йонизиращо лъчение. Във връзка с действията и мерките за ограничаване и ликвидиране последствията от аварии се въвеждат аварийни планове, те биват 2 вида: външен(национален) и вътрешен авариен план на АЕЦ КОЗЛОДУЙ и регионалните аварийни планове за действие в условия за повишена радиоактивност. В зависимост от степента на замърсяване на околната среда и последствията от замърсяването района около АЕЦ КОЗЛОДУЙ се разделя на 30км зона и извън района 30км зона.

Поведение и действие на населението при повишена радиоактивност facebook image
Публикувано от: Пламен Василев

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.