Начало на реферати

Посещение на Solution Explorer


Посещение на Solution Explorer

Отворете Solution Explorer като изберете View | Solution Explorer в IDE. Щракнете върху елемента Refenences, за да го разширите и ще видите елементите, показани на следващата илюстрация. Списъкът съдържа подразбиращите се референции за един проект. Макар че пространствата от имена се намират в асемблита (т.е. файлове), Solution Explorer визуализира пространствата от имена, а за нас е по-полезно да знаем пространството от имена, отколкото да знаем конкретното асембли.

Разбира се, ако използвате някой от базовите класове, дефинирани в библиотеки, трябва да се уверите, че компилаторът на Visual Basic .NET знае къде да ги намери трябва да разбирате начина, по който компилаторът търси пространствата от имена, които импортирате. В по-сложните проекти ще импортирате пространства от имена, които не са сред подразбиращите се. Ще трябва да добавяте референции към тези пространства от имена, така че компилаторът да може да проучва асемблитата и да ги намира. За да добавите референция, щракнете с десния бутон върху References в Solution Explorer и изберете Add Reference, за да отворите показания тук диалогов прозорец Add Reference.

Пространствата от имена са изброени в колоната Component Name. Също така можете да видите версията и пътя, който осигурява напълно определена референция към файла на асемблито, където се хостват елементите на пространството от имена. Тук не трябва за сега да правим нищо. Това е само един бърз поглед за общо изследване на IDE за един проект.

Наследяване от System.Windows.Forms.Form: Форми и контроли

Пространството от имена Windows.Forms съдържа повече от 300 елемента, затова то съдържа огромна вече създадена функционалност. Тази функционалност позволява на програмиста на Visual Basic .NET да бъде по-производителен.

Класът Form е шаблонът, използван за създаване на обекта-форма по време на изпълнение. Когато се визуализира дадена форма, се създава инстанция на класа System.Windows.Forms и след това може да бъде използвана подобно на всеки друг обект. Наследяването произлиза от класическия Visual Basic, с изключение на това, че там то беше скрито от вас.

Посещение на Solution Explorer facebook image
Публикувано от: Мая Николаева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.