Забравена парола?
Начало на реферати

Поява и развитие на Школата за човешки отношения


1.Поява и развитие на Школата за човешки отношения.Основни представители

Началните постановки на Школата за човешките отношения се свързва с името на Мери Паркър Фолет,Робърт Оуен.

Мери Паркър Фолет е била известна специалистка по политически науки жена с широка култура,запалена по въпросите на религията, музиката, естествознанието и историята.Вниманието и е било ангажирано предимно с проблемите, свързани дейноста на правителството.Фолет е обедена,че всички проблеми на управлението са проблеми на човешките отношения.Извън границите на нейните интереси били статичните проблеми на управлението – сгради, цехове,структури,организационни средства, контрол.Фолет изучава хората,заети с практическа работа,интересува се от тяхната мотивация,от ценностите им и тяхното развитие.

Робърт Оуен постига своите широко известни успехи,защото прилагала нови похвати в раководството на хората.

Първо въвежда обучението вместо наказанието.Второ,подрява,условията на работа.Трето,преустановява наемането на деца под 10г.Четвърто,намалява работния ден от 14 а 10 часа.Пето,построява домове за работниците със санитарно оборудване и модерни детски градини за тяхните деца.

2.Е.Мейо и Хоутърнските експерименти

2.1. Кратка биография

Елтън Джордж Мейо е роден през 1880г.в Аделаида – Австрия.Занимава се с психология и социология.От 1926г.до 1947г. е професор по индустриални изследвания в Харвадската висша школа по бизнес администрация.Автор е на книгата „Човешките проблеми в индустриалната цивилизация”.През 1949г. той умира.Осрава в историята на НУ с прочутите хоутърнски експерименти,с които доказва ролята и значението на човешките отношения.

2.2. Хоутърнските експерименти.Основни изводи

Хоутърнските експерименти представляват същинско начало на социологическия подход в упралението на промишленото предприятие.Експериментите продължават тълго време от 1924г.до 1932г.,преминават през 4 етапа.

Задачата през първият етап била да се изясни влиянитето на техническите условия на работа и най – вече на осветенността върху реакциите на работниците,върху тяхната работоспособност и производителност.За един от обектите на проучванията са избрани предприятията на Западната електрическа компания – дъщерна фирма на Американската телефонна и телеграфна компания,в едно от предприятията на Чикаго – град Хоуторн.В тези предприятия са били заети около 29хил. работници и служители.Тези компании са притежавали собствена кухня за работниците,собствена болница и редица успешно работещи звена за професионално ориентиране.Близо три години – от края на 1924г.до април 1927г. – провежданите експерименти не са се отличавали от експериментите на другите предприятия.Всички те са раководени от критичното отношения към тейларизма,че не е отчитал в необходимата степен психологичните и физиологичните фактори в поведенито на работниците.Целта на всички експерименти е била да се разкриват опртимални варианти на условията на труд,които да запазват работоспособността и да повишават производителността на работниците.

За да оценят влиянието на осветителността върху работниците,експериментаторите в хоутърнските предприятия са формирали две групи – експериментална и контролна.Първата група е трябвало да работи при променящи се параметри на осветленст,а втората при неизменна осветеност.

Поява и развитие на Школата за човешки отношения facebook image
Публикувано от: Мария Борисова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.