Начало на реферати

Полова система. Индивидуално развитие на човека


предучилищна възраст от 3 до 7 години; училищна възраст 7-18 години. Училищната възраст от 7 до 12 години се отнася към детската възраст, а от 13 до 18 години към юношеската възраст.

Периодът на новороденото е период на приспособяване към новите условия на живот. Детето преминава от среда с постоянна температура и влажност към среда с променлива, обикновено по-ниска температура и по-малка влажност. То започва да диша атмосферен въздух, да се храни с майчино мляко, да отделя непотребни вещества. Усилва се обмяната на веществата, която е свързана с приемане на по-голямо количество хранителни вещества и кислород.

Веднага след раждането сукателният рефлекс е силно проявен, както това е характерно за всички бозайници. Съставът на майчиното мляко напълно отговаря на изискванията на детския организъм. В млякото освен основните хранителни вещества и витамини се намират и антитела, които предпазват детския организъм от болести.

Кърмаческата възраст се характеризира с усилен растеж. На 6 месеца здравото дете започва да сяда, на 9 пълзи, а към края на първата година се изправя и дори прохожда. Първите млечни зъби се забелязват, когато детето е на 6-7 месеца, като те напълно израстват до края на третата година.

Психичното развитие на детето започва още в кърмаческата възраст. През осмия и деветия месец то вече различава някои от заобикалящите го предмети, без да може да ги назовава, а в края на първата си година може да повтори някои срички и думи. Тази психична дейност трябва непрекъснато да се подтиква и детето да се насочва към правилен изговор на думите. Терморегулацията през този период не е така съвършена както при възрастните и затова опасността от простуда е по-голяма. Особено опасна е загубата на течности /от повръщане, диария/, което може да доведе до прегряване на организма и гърчове.

Ранното детство и предучилищната възраст се характеризират също с бърз растеж и развитие. През първите 3 години нарастването на тялото и на мозъка става много интензивно. Усъвършенства се координацията на движенията. Детето се научава да говори и думите придобиват смислено значение. Приучването към ред и определени хигиенни навици през този период е от решаващо значение за целия му по-нататъшен живот. Изграждат се много условни връзки и социални взаимоотношения.

През ранната училищна възраст продължава развитието на костно-мускулня апарат, създават се редица навици, свързани с поведението. Нервната система и анализаторите все повече се развиват. Психичното развитие показва напредък. Това е период на хормонално преустройство и начало на пубертета.

Юношеството се характеризира с важни промени в организма. През този период завършва процесът на половото съзряване. Скелетът укрепва, мускулите нарастват и заякват. Кората на големите полукълба се развива и усъвършенства. Расте личният опит на отделния индивид. Създадени са предпоставки за постижения в ученето, изкуството и спорта.

Периодът, през който се осъществява пълното развитие на първичните и на вторичните полови белези, е израз на половото съзряване на индивида и позволява неговото възпроизводства /репродукцията/. Този период се означава като пубертет. Той започва към 9-12 годишна възраст у момичетата и 10-14 годишна възрст у

Полова система. Индивидуално развитие на човека facebook image
Публикувано от: ГАЛЯ РАДЕВА

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.