Начало на реферати

Полова система. Индивидуално развитие на човека


маточната тръба. На мястото на пукналото се мехурче се формира т.нар. жълто тяло, в което се произвежда хормон, който подпомага развитието на матката и на плода, ако яйцеклетката е оплодена.

Маточните тръби имат на входа си реснички, които трептят и уличат яйцеклетката в тръбата след пукването на мехурчето. Оттам тя попада в матката.

Матката е кух, разтеглив, крушоподобен мускулест орган. Отвътре е покрита с добре кръвоснабдена лигавица, която при бременност обвива развиващия се плод и формира част от т.нар. плацента, чрез която зародишът се изхранва. След завършване на вътрематочното развитие детето се изтласква навън чрез мощни контракции на маточната мускулатура.

Менструация. След окончателното развитие на половата система в женския организъм настъпват промени, които са свързани с периодично узряване на яйцеклетки, съпроводено с кървене, идващо от матката. То се появява обикновено на всеки 28 дни /от 21 до 31 дни/. След отделянето на зрялата яйцеклетка и попадането й в матката, в яйчника се образуват хормони, които предизвикват разрастване на маточната лигавица. Тя е много добре кръвоснабдена и е готова да приеме оплоденото яйце. Ако яйцеклетката не се оплоди тя умира след няколко часа. Жълтото тяло в яйчника атрофира и изчезва, а заедно с това и произвежданите в него хормони. В резултат на това повърхностния слой на лигавицата на матката започва да се олющва и заедно с неоплодената яйцеклетка попада във влагалището. Този процес е свързан с кървене (менструация, мензес). Следва ново развитие и узряване на яйцеклетка, което се съпровожда от възстановяване на маточната лигавица. Регулацията на процеса се регулира от половите хормони, чието образуване се контролира от хормони на хипофизата и от хормони на междинния мозък.

Редовното появяване на менструации, следващи една след друга, се означава като менструален цикъл. Пукването на мехурчето и попадането на зрялата яйцеклетка в маточната тръба става обикновено по средата на цикъла.

Всяка девойка и всяка жена трябва да води календар на тези циклични прояви, за да може своевременно да се установят евентуални отклонения от нормалния цикъл в резултат на болестни процеси. Независимо че менструацията е нормално явление у всяко полово зряла жена, препоръчително е през този период да се избягват тежка физическа работа и психично напрежение.

Оплождане и ембрионално развитие.

Всеки жив организъм, включително и човешкият, се развива в подходяща за него среда. Тази среда за човека преди неговото раждане е утробата на майката. Там постепенно от оплодената яйцеклетка се оформя зародишът. Този начален период от развитието е известен като зародишен /ембрионален/. Той продължава от момента на оплождането до 10-та седмица, след което до раждането на детето периодът се нарича фетален.

Оплождането се предхожда от половия контакт между мъжа и жената, при което става изхвърляне на сперма /семенна течност, съдържаща сперматозоиди/ във влагалището на жената. Сперматозоидите се придвижват активно с помощта на опашчицата си и преминавайки през матката, навлизат в маточната тръба. Ако в нея има зряла яйцеклетка, се осъществява оплождане. От милионите сперматозоиди, които попадат във влагалището, само един опложда яйцеклетката.

Полова система. Индивидуално развитие на човека facebook image
Публикувано от: ГАЛЯ РАДЕВА

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.