Начало на реферати

Полова система. Индивидуално развитие на човека


Полова система. Индивидуално развитие на човека


Размножаването е една от основните характеристики на живота. То осигурява възпроизводството на поколенията и запазването на вида. Осъществява се по полов и безполов начин. При половото размножаване новия организъм се развива от оплодена яйцеклетка.

Размножаването при хората започва с пренасянето на мъжките полови клетки в женския организъм при половия акт. Чрез проникването на една мъжка полова клетка /сперматозоид/ в една узряла яйцеклетка се извършва оплождане. От оплодената яйцеклетка /зигота/ в хода на индивидуалното развитие се формира новия индивид.

Индивидуалното развитие е определено, невъзвратимо изменение на даден жив организъм, което започва от оплодената яйцеклетка, преминава през различни стадии и завършва със смъртта.

ПОЛОВА СИСТЕМА.

Мъжките полови органи са семенник /тестис/, надсеменник, семеотводен канал, семенно мехурче, простатна жлеза и полов член /пенис/. Те формират първичните полови белези у мъжа.

Семенникът е двоен орган, който се намира в кожна торбичка /скротум/ извън стомашната кухина. В него се образуват сперматозоидите. Те се натрупват в семенните каналчета. Оттам постъпват в надсеменника, където престояват известно време. Семеотводния канал се слива с канала на семенното мехурче и се отваря в пикочния канал, преминаващ през простатната жлеза. Секретът на семенното мехурче и на простатната жлеза образуват семенната течност, в която сперматозоидите активно се движат. При едно семеизпразване се изхвърлят до 400 милиона сперматозоида. Половия член е мъжкия копулативен орган. Предната му част е образувана от главата, а задната от две свързани пещеристи тела.

Към вторичните полови белези се причисляват характеристиката на скелета, на подкожната мастна тъкан, окосмяването, гласовите особености, развитието на млечните жлези, които имат специфично оформяне у мъжа и у жената.

Женските полови органи са вътрешни и външни. Към външните полови органи се включват големите и малките срамни устни. Те предпазват входа на влагалището /цепковидна, покрита с лигавица връзка към матката/. Тънка кожна мембрана, която предпазва вътрешните полови органи е характерна за девствените момичета. Тя се нарича девствена ципа /химен/ и при първия полов акт се разкъсва. Съпроводено е от лека болезненост и слабо кървене. На мястото, където малките срамни устни се съединяват, се намира задебеление клитор, който е богато снабден със сетивни нерви.

Вътрешните полови органи са яйчник, маточни тръби, матка, влагалище. Те са първичните полови белези на жената.

Яйчниците са женските възпроизводителни /репродуктивни/ органи, в които се образуват яйцеклетки. У новороденото в яйчниците се наброяват от 200 до 400 хил. първични яйцеклетки. От тях в периода на полова зрелост на жената узряват 300-400. Първичните яйцеклетки са обвити от съединителна тъкан /фоликул/. В процеса на узряване около яйцеклетката се образува мехурче, изпълнено с течност. Периодично, средно на 28 дни, мехурчето се пука и зрялата яйцеклетка попада в

Полова система. Индивидуално развитие на човека facebook image
Публикувано от: ГАЛЯ РАДЕВА

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.