Начало на реферати

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България


- MARCOAST – система за индентификация на морското замърсяване. Тази нова система ще позволява да се получават известия за замърсяване на морските води в до 20-30 мин след прелитането на сателит над местността и да се реагира на потенциална опасност възможно най-бързо. Като се използва иформацията от тази програма и се сравни с информацията за преминаващите кораби може да се индентифицират потенциално отговорните кораби и да се вземат мерки. Това е голяма крачка за откриването и предотвратяването на нелегални или случайни разливи на опасни вещества в морските води. Интернационалните и случйни замърсявания на морската среда заплашват деликатни крайбрежни екосистеми, прогонват туризма и създават големи разходи при почистването. Целта на Европейския Съюз е пълно елиминиране на морското замърсяване до 2020 година. Ефикасно наблюдение, като сателитната мрежа, е особено важно за постигането на тази цел. Има повишена нужда от сателитите и за наблюдения на южните морски граници на Европейския Съюз за следене на корабите и решаване на въпроса с нелегалните имигранти.

- Хлорофил – система за справяне с големия трафик и екологично замърсяване в Северно и Балтийско море. Рутинно наблюдение на качеството на морската вода в крайбрежните европейски райони е важно за предпазване на морската екосистема. Повечето морски държави членки получават данни за ключови параметри на морската вода като хлорофилна концентрация, прозрачност на морксата вода и наслояване на отайките по дънното, за техния регион няколко пъти седмично. Заради големят зимен трафик в Северно и Балтийско море, Европа има най-многобройния комерсиален морски транспорт във води заплашени от айсберги. Навременното и точно информиране на корабите е от критично значение за тяхната сигурност и ефикастност. Много национални системи за наблюдение на айсберги са интегрирали сателитната система за наблюдение.









Политика на морската околна среда в България

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България facebook image
Публикувано от: Georgi Vasilev Tsvetanov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.