Начало на реферати

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България


Автор: Владимир Трифонов Чернев

Специалнист: Право IV курс

Фак.н.: 06041043
Политика на морската околна среда в

Европейския Съюз.През 2007 година Европейския Съюз най-сетне обърна заслужено внимание на въпроса за морксата околна среда и пое инициативата да създаде цялостна програма предназначена за нейното опазване. На 10 Октомври 2007 г. в Брюксел, Белгия Европейската Комисия съобщи официално за приемането на Цялостна Морска Политика за Европейския Съюз, който има най-голямата моркса територия в света, като за първи път в 50 годишната си история ще има стратегически поглед към вземането на решения спрямо Морската си политика. Европейския комисар отговарящ за Риболовстото и Морслите Дела Джо Борг коментира, че “това е особено важна първа стъпка за Европейските океани и морета” и още - “Ясно е, че транснационалния характер на морските дела и нужди се нуждае от общо европейски поглед – за да се справим с коридорите за доставка и пътуване през териториите на държавите членки, петролните разливи и замърсяване не знаят граници, а така също и престъпността.” Европейската Комисия обяви, че новата политика ще бъде основана на засилено морско проучване, чрез технологии и иновации и ще бъде в унисон с политиката на ЕС да се гарантира икономически растеж, който обаче да не идва за сметка на околната среда. ESA (Еврипейка Космическа Агенция) отговаря за инкорпорирането на космически технологии в помощ на други европейски политки. Цялостната Морска Политика ще се възполва от тези космически технологии в морския сектор, в които ЕSA е участвала активно в последните 25 години.

- Справяне с Петролни Разливи. В 2002 година, един от новите сателити засне петролният разлив от “Престиж” край Испания. След това ESA започна работа с Глобалната Наблюдателна Екологична система, за да покаже нуждата от единна морска политика за цяла Европа. През 2006 с помоща на Канадски и Европейски сателити, глобалната мрежа за наблюдение на европейските води за пръв път беше задействана. Сателитите на ESA са главния метод за тестване и демонстриране възможността за използване на информация от сателитно земно наблюдение в различни насоки свързани с морската политика като: откриване на петролни петна в морето, наблюдаване на морския лед, прогнози на вятъра и вълните, прогнози на регионалните морски течения, картографиране на дълбочината на водите в крайбрежните райони и откриване на кораби. Благодарение на това, че сателитите значително надживяват техият предвиден живот от 3 години, е възможно да се използват в продължителна, постоянна и разчетена времева система за наблюдение на морксата среда именувана - SafeSeaNet.

- Наблюдение на температурата и нивото на морските води. Използването на радарен висотомер позволи да се взимат точни мерки в амплитудата на височината на морските и океанските води, както и да се изследват промените в крайбрежните течения. Други серии от инструменти разположени в морето предоставят данни за промените на температурата в морската вода за последните 16 години. Сателитните данни отркиват покачване във височината на морската вода между 2.5 и 3.2 мм / година през последните 15 години. Всички тези данни ни дават добра представа за ефектите на глобалното затопляне и поставят въпроса за неговото решаване.

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България facebook image
Публикувано от: Georgi Vasilev Tsvetanov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.