Забравена парола?
Начало на реферати

Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни


Още ранните изследвания, посветени на културните явления върху политическите процеси разкриват културата като независима променлива, т.е. тя е фактор с определяща политиката роля. Тя въздейства върху това как хората се отнасят към своите цели, определя обхвата от възможни алтернативи на действието. Също така културните предпоставки са основната част от информацията, необходима за процеса на рационално вземане на решение. Например политиците трябва непрекъснато да оценяват влиянието на своите решения върху различните прослойки на обществото /елита, широките маси/, което вършат на фона на собствените си културни принципи. Културата също така е основен фактор за формиране на индивидуалните цели, както и в процеса на контрол на индивидуалното поведение. А достигането до доказателството, че политическата култура е независима променлива означава, че тя може да се разглежда каузално, т.е. като причина за поведение. Политическата дейност на всеки допринася за подкрепата или отхвърлянето в даден исторически период на определени начини на живот, съвкупността от които съставлява социалната култура.

Политическата култура се ражда с човешката цивилизация и политиката като неразделна нейна част. Тъй като през последния половин век започва оформянето на самостоятелна наука за политиката, едва тогава тръгва и самостоятелната парадигма за политическата култура като нейна част. Безпрецедентният съвременен скок в еманципацията на политическата наука определя все по-ясно истинското място на политическата култура като един от нейните основни стълбове. Твърде дълго обаче проблемите от културен характер в политиката са разглеждани не като същност, а като външна среда на политическите процеси.

Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни facebook image
Публикувано от: Костадинка Вълчанова

Подобни материалиПолитическата култура от възникването й като понятие до наши дни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.