Забравена парола?
Начало на реферати

Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни


-те години, теорията за политическата култура преодолява по-голямата част от методологическите пасиви на заварената парадигма.

Същевременно теорията и метода на политическата култура създават собствено поле от проблеми. Повече от 30 години не стихват дебатите по повод на методологическите трудности на тази парадигма. Надали някоя друга рамка в политологията е предизвикала по-оживени спорове. За всеобща радост обаче, дебатите досега постигат конструктивен ефект - правят от теорията на политическата култура една бързо развиваща се, все по-обхватна и доста гъвкава система от концепции, инструментариуми и аргументи.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

I. Кога възниква понятието политическа култура, определение

и същност на политическата култура...................................................2 стр.
II. Теориите за политическа култура от 1956 г. до наши дни...........5 стр.
1. Схващане на политическата култура като парадигма............. 5 стр.2. Големия принос за развитието на теорията за политическа

култура до статуса й на функционална парадигма.................. 6 стр.


а/. Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба и техния принос...... 6 стр.б/. Алмънд и Коулман, Пай и Верба и техния принос....... 9 стр.


Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни facebook image
Публикувано от: Костадинка Вълчанова

Подобни материалиПолитическата култура от възникването й като понятие до наши дни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.