Забравена парола?
Начало на реферати

Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни


и определя сериозни промени в политическото поведение и поддръжката за политическите партии. Основните разкрития, които той прави чрез индуктивния си подход са, че намаляват класовите основи за избор на политическа партия, появяват се нови политически движения, като феминизма и се появява нова проблематика в политиката, а именно стила на живота и консумацията. Цялостният анализ изтъква на най-предна позиция самореализацията като ценност над ценностите, а рационалният избор е насочен преди всичко към материалната основа на себеосъществяването.

Променливата нация, както открива Ингълхарт е много стабилна характеристика. Тя произвежда широка и последователна вариация в равнищата на участие. Обяснението на Ингълхарт е, че някои общества могат да имат различни културни отправни точки за нормалната реакция спрямо въпроса колко добре се чувства човек. Той прави опит да операционализира тази постановка и да я използва като инструмент в изследванията си.

Според Ингълхарт литературата върху политическата култура защитава тезата, че установяването на демократичната политическа система изисква появата на определени поддържащи навици и нагласи сред широките обществени слоеве. Сред най-основните такива нагласи е чувството за междуличностното доверие. Само то обаче не е достатъчно за поддържане на масовата демократизация. Демократичните институции се оказват неизбежна необходимост, когато условията са влошени и трябва да се полагат извънредни усилия да се удържи демокрацията. В такива случаи са нужни чувства, че демокрацията е изначално благо, а най-добрият индикатор за това е удовлетворението от живота като цяло. Дълги периоди на разочарования повдигат нагласи за неудовлетвореност. Тези ориентации могат да бъдат прехвърляни от поколение на поколение чрез социализацията на непълнолетието. Изследванията на достатъчно много нации установяват емпирична корелация между БНП на глава от населението и степента на удовлетвореност от живота като цяло. Това изследване стига до общоизвестния извод, че по-богатите нации проявяват тенденция към по-високи степени на удовлетвореност от живота, отколкото бедните.

Политическата удовлетвореност в сравнение с удовлетвореността от живота като цяло, е фактор с много по-изявени колебания в отговор на актуални икономически обстоятелства и политически събития.

На практика Ингълхарт приравнява културното изследване на политиката с панелно количествено социологическо проучване. Неговият подход се различава от този на Алмънд и Верба по следните причини:


* Разчита се на огромна база данни в продължение на десетилетия, които индуктивно ще опишат тенденциите в културната промяна;

Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни facebook image
Публикувано от: Костадинка Вълчанова

Подобни материалиПолитическата култура от възникването й като понятие до наши дни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.