Забравена парола?
Начало на реферати

Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни


многочислената бюрокрация според Елазар, но с мотив, че по този начин повече малцинства от най-различен вид ще имат възможност да се изявят в процеса, споделяйки политическата власт с други малцинства. За разлика от индивидуалистичната култура, морализмът остро се противопоставя на патронажната система на заемане на политическите постове и вместо нея поддържа системата на заслугите и качествата на кандидатите като средство за подбор.

Традиционната култура изхожда от синкретичното си разбиране за обществото, отъждествявайки го с "ред". Според този тип политическа култура, правителството съществува, за да опазва обществения порядък. Той разрешава на ръководството да инициира нови програми, ако това е оправдано като интерес на управляващия елит. Също така традиционната култура ограничава политическото участие до рамките на "подходящия" елит, осигуряващ "реда". Политическите партии са по-малко важни, отколкото семейните или обществените връзки. Бюрокрацията се разглежда като отрицателна и силно обезличаваща ръководството. Традиционната култура отхвърля системата на наемане на политическите постове на основание качествата на индивида и дава правото на избор на назначенията изцяло в ръцете на ръководството.

Елазар, както и Алмънд и Верба, счита, че реалните култури са смесени на основата на "идеални" черти от въведените типове. Например, реални култури са моралистично-индивидуалистичната, индивидуалистично-традиционната и т.н. Елазар обаче твърди, че е много важно коя от съставките е на "първо място" в рамките на реалната култура. Тай счита, че този тип политическа култура, който е на първо място има водеща роля. По този начин две съчетания с еднакви елементи, но в обратен ред ще се определят като различни култури - например, индивидуалистично-моралистичната ще е различна от моралистично-индивидуалистката. В първата водеща роля има индивидуализма, а във втората - морализма.

Елазар проследява своите три типа политическа култура в историческо развитие и по този начин той не загърбва историческата конкретика.

Изследването на Елазар днес вече е история, но подходът му продължава съществуването си в нови форми. Този подход не само реабилитира някои непълноценни страни в предположенията на Алмънд и Верба, но и трасира пътя за развитие на понятието и метода политическа култура в по-късно време. Теорията на Елазар се оказва по особен начин свързващо звено между основополагащото минало и експериментите в областта на културните изследвания на политиката днес.Политическата култура от възникването й като понятие до наши дни facebook image
Публикувано от: Костадинка Вълчанова

Подобни материалиПолитическата култура от възникването й като понятие до наши дни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.