Начало на реферати

„Поглас към Евангелието” - възхвала на словото


„Поглас към Евангелието” - възхвала на словото


„Поглас към Евангелието” е поетична творба възникнала в края ІХ в. Това е най-значителното старобългарско стихотворениее,разкреващо най-ранния етап от развитието на славянската писменост. И до днес въпроса за авторството му е дискусионен. Предполагащия се автор е или Константин Преславски, или Константин-Кирил Философ. Произведението е най-представителната творба в извън култовата поезия.

Първата стихотворна творба на славянски език е призвана да възхвали писменото слово. „Поглас към Евангелието” е възхвала на християнската идея, утвърждаване на Божито слово сред славяните след създаването на азбуката и превода на библейските текстове. Творбата е приобщаване на новопокръстените славяни към християнството,което става по близко и достъпно, разбираемо, защото вече се е появил родния език. Което ще рече, че творбата възхвалява словото, родния език и приобщава славяните към една обединяваща религия-християнството.

В началото авторът изразява своята радост като предчувства духовния подем на славянския народ. Цялата картина излъчва простор, светлина, душата е вече свободна:

„... слепите ще прогледнат,

глухите ще чуят буквеното слово,

да познаят Бога, както трябва.”

Поетът ясно съзнава, че „слепите и глхите” славяни ще прогледнат и прочуят чрез словото. Единствено словото може да ги избави от тъмнината в душите им.

Тафтологията впроизведението съсредоточава вниманието ни на контакта между славяните и божественото слово. Славянският творец ъвзвестява това, което народите чакат да чуят. Дошъл е денят да чуят „с целия си ум” словото „което кърми човешките души” и „подготвя да познаем бога”. Чрез тройната анафора, словото е изведено на преден пран, като познание за духа, носещо светлина и радост. С троиното повторение на „слушайте”, „словото”, „дар”, „закон” и „книги” се крие дъбо свещен символичен характер, защото три е числото на светата Троица. Бог-отец, Бог-син и Бог-дух, те предават универсалния характер на писмнността. А само тя носи спасение на бакнижните души.

„Поглас към Евангелието” - възхвала на словото facebook image
Публикувано от: Марияна Маринова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.