Забравена парола?
Начало на реферати

Подготовката и готовността на децата за училище


Подготовката и готовността на децата за училище е един от актуалните проблеми с непреходно значение , разглеждан в различни аспекти от педагози, психолози, медици и социолози както в теоретичен, така и в практически план с цел да се преодолеят трудностите в кризисният период от предучилищното детство към началното училище.

Значението на предучилищната възраст, като ,,самоценен период на развитие,интензивното развитие на децата в тази възраст и мястото на предучилищните заведения в образователната система изискват задълбочено решаване на проблемите в този възрастов период.Именно в този аспект се очертава необходимостта от разглеждане в единство на всички свери на детската личност; интелектуална, мотивационна, физическа, емозионална-волева и социално-нравственна, които намират своите проекции в готовността на децата за училище.


Исторически преглед на проблема


Проблемът за подготовката на децата за училище намира своя резонанс не само в трудовете на класиците-педагози, но и в концепциите на учените в наши дни, които го разглеждат задълбочено и многоаспектна.

Върху проблема за подготовката за училище, който е не само педагогически, но и социален проблем, насочват вниманието си както философите от древността Аристотел и М. Квинтилиан, така и видни педагози, като Я.А. Коменски, Й.Х.Песталоци,Ж.Ж.Русо,К.Ушински и др.Всеки един от тях по различен начин разглижда подготовката за училище. Според Я.А.Коменски в Майчиното училище, което обхваща децата до 6-годишна възраст, децата трябва да се оформят интелектуално, нравствено и физически съобразно с възрастта и да се подготвят за постъпване в училище.Й.Х.Песталоци, Й.Оберлин и др. са превърженици на ранното ограмотяване на децата чрез игрови похвати.

Своеобразното интерпретиране на този проблем от различни аспекти не изклячва обединяването на богатата палитра от концепции на видните педагози около един център хармоничното развитие на детето в предучилищна възраст, улесняващо адаптирането към новите условия на живот в училище и използването на ефикасни форми, средства и методи на работа, които ще обезпечат висока степен на готовност за училищнo обучение.

Проблемът за подготовката на децата за училище в различните страни се разглежда от различни аспекти съобразно с характера на образователните системи, но факт е, че в нито една от програмите за възпитателна работа в детската градина той не отсъства.Един кратък обзор върху интерпретацията на този проблем посочва следното;

Целта на детската градина във Франция е да се развият всички заложби на детето, които ще му помогнат да се изгради като личност и да се осигури най добър шанс за успех в училище и в живота.

Децата в Англия започват училище на 5 години и задачата на детските заведения е подготовката за постепенен преход към началното училище.

Около 97% от 5-годишните деца в Австрия посещават подготвителните класове, в които се подготвят за постъпване в училищи.Тези групи предвиждат обучение по четене, писане, смятане, запознаване с околната среда, музика, худажествено и физическо възпитание.

В Германия съществува голямо разнообразие от предучилищни заведения.Децата тръгват на училищи на 6-7години,но тези , които са с изявени способности, имат възможност да започнат и по рано.

Подготовката и готовността на децата за училище facebook image
Публикувано от: Минко Георгиев

Подобни материалиПодготовката и готовността на децата за училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.