Забравена парола?
Начало на реферати

План конспект на урок по Български език


План конспект

на урок по български език
1.Тема на урока : Социални диалекти. Жаргон.


2.Цели на урока: Усвояване на знания за социалните диалекти като част от общонародния бълг. език ; да се създаде правилно отношение към хората , които използват диалектни изрази.

*Знания: да се знае , че диалектите са естественото състояние на езика, а книжовният се надстроява над тях.

*Умения : Учениците да умеят да създават текстове и умерено да включват жаргонни изрази; да заместват жаргонни изрази с книжовните съответствия.

3.Вид на урока : Урок за нови знания.


4.Методи : беседа, самостоятелна работа


5.Дидактически средства: текст; учебник


6.Ход на урока:


Започваме с :

*Създаване на подходяща за работа атмосфера

*Проверка на учениците

* Проверка на домашната работа (ако има такава)


Общонародният бълг. език съществува чрез своите разновидности- книжовен език, диалекти и социолекти.

У-л: Какво представлява книж.език?

У-к: Единствено пълноценно средство за общуване във всички сфери на дейност.

У-л: А диалектите?

У-к: Те са разновидност на общонародния език.Използват се за общуване от по-голям или по-малък колектив , ограничен териториално.


На дъската съм записала откъс от разговора на ученици през междучасието:

Гледай сега френд, просто ми е тъпо. Майка ми непрекъснато циври , а фадър плямпа разни неща. Пък и аз се оказах голяма ливада , щото връзката с онова гадже започна да се скапва.

План конспект на урок по Български език facebook image
Публикувано от: Кольо Драгоев

Подобни материалиПлан конспект на урок по Български език 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.