Начало на реферати

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве


Спрямо предходни години се наблюдава тенденция към понижаване на нивата им в листните зеленчуци. Това най-вероятно се дължи на по-ограничената и прецизна употреба на азотните торове при отглеждането им и завишените пределно допустими стойности на нитрати в храни.  • ОЦВЕТИТЕЛИ :


Оцветителите са вид добавка към храната, които се влагат в производството за подобряване на нейния външен вид, като те не трябва да променят хранителните и органолептични й качества.

През наблюдавания период бяха изследвани 2097 проби от цитрусови плодове за изкуствени оцветители, отклонения бяха установени само в 16 проби.

При изследването на цитрусите се установява, че се използват както изкуствени, така и естествени оцветители. Това вероятно се дължи на факта, че в страните-производителки на цитрусови плодове този показател не подлежи на задължителен мониторинг и контрол.И З В О Д И:  1. През последните години /2002, 2003, 2004, 2005 год./ общият брой на пробите, съдържащи микотоксини се запазва висок, но се наблюдава тенденция за понижаване - 15% за 2001 г.; 16.2% за 2002 г.; 10.5% за 2003 г.; 14% за 2004 г.; а за 2005 г. - 5%.

  2. Запазва се тенденцията да не се откриват пестицидни остатъци в изследваните проби храни./изкл.2 проби култивирани печурки за 2004 г./

  3. Трайно е отсъствието на тежки метали във всички изследвани храни /отрицателни са пробите за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г./.

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве facebook image
Публикувано от: Георги Тодоров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.