Начало на реферати

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве


От доклада става ясно че от 1999 г досега се очертава една стабилна тенденция към нарастване на процента на храните, в които се откриват остатъци от пестициди, както и на тези, в които се срещат в опасна комбинация по повече от един пестицид едновременно.

Данните от Чехия сочат един от най-високите за ЕС нива на храни с остатъчни съдържания на повече от един пестицид (38%). Като цяло резултатите от мониторинга на новите страни членки показват високи нива на пестициди в марули, зеле, праз лук, а също и в ябълките от Словения, унгарските домати и полската ръж.

В общи линии ситуацията в Чехия, Полша и Унгария е сходна с тази в западните страни членки. Добрата новина е, че в източноевропейските страни се открива сравнително по-нисък процент на храните, в които пределно допустимите концентрации са надвишени. При тълкуването й, обаче трябва да се има предвид, че в страните от ЦИЕ качеството на мониторинга се ограничава от недостатъчния капацитет на лабораториите, малкия брой проби и още по-малкия брой пестициди, за които продуктите се тестват.

Комисията признава неколкократно основанията за една сериозна загриженост от вредните ефекти на пестицидите в храните, което преведено от езика на предпазливата дипломация е ясен сигнал, че дори пестицидите под пределно допустимите норми могат да увредят човешкото здраве.

На фона на този доклад странни изглеждат данните на българското Министерство на Здравеопазването, предоставени ни през 2006 г., в които се говори за 99.79 % чисти и незамърсени с пестициди храни. Стои въпросът дали България е остров на чистата продукция или системата за мониторинг и контрол значително изостава от тези в Европа, към която иначе със сигурност сме се запътили.

По-реалистични и професионално планирани са предоставените ни данни от Министерство на земеделието и горите, което обаче е с твърде ограничени правомощия по контрола. Съпоставянето на информацията за България от двете отговорни министерства създава развеселяващото впечатление, че се разглеждат данни за две различни страни.

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве facebook image
Публикувано от: Георги Тодоров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.