Начало на реферати

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве
Пестицидите са отровни химични съединения, специално създадени от човека за борба срещу вредителите. Наименованието им идва от латински и в буквален превод означава "вещества, убиващи чумата и нейните преносители".

Едно неотдавнашно изследване на Европейската Комисия показва, че поне 71% от гражданите на 25-те страни членки имат сериозни притеснения относно остатъците от пестициди в храните от растителен и животински произход.

И това безпокойство е твърде основателно. Над 47% от пресните /необработвани/ храни, които са били изследвани за остатъци от пестициди, съдържат поне един пестицид, а в 5% от пробите остатъците надхвърлят дори официално разрешените пределни норми.


2,7% от специално приготвените бебешки храни са замърсени с пестициди над разрешените пределни количества, а някои от възможните комбинации пестицид/продукт излизат дори извън нормите за акутния риск при децата. Това несъмнено излага на значителен риск тяхното здраве.

Тези и още редица тревожни резултати се съдържат в публикувания последен доклад на Европейската Комисия за остатъчни съдържания на пестициди в храни от растителен произход. За първи път в него се съдържат данни и за 6 от 8-те страни членки от ЦИЕ- Чехия, Литва, Полша, Словакия, Словения и Унгария.

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве facebook image
Публикувано от: Георги Тодоров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.