Забравена парола?
Начало на реферати

ПЕСТ АНАЛИЗ = PEST АНАЛИЗ


ПЕСТ АНАЛИЗ = PEST АНАЛИЗ  1. PEST анализ

P= политически

E = икономически

S = социално-културен

T = технологиченЦелта на ПЕСТ анализа е да се идентифицират, проследят, прогнозират и оценят промените, осъществяващи се в политическата, икономическата, социално-културната и технологичната среда на фирмата. Като правило тези промени въздействат върху целия отрасъл. Събитията, които предизвикват тези промени се наричат движещи сили.

ПЕСТ анализът се състои от следните етапи:

  • Сканиране организациите сканират (наблюдават)обкръжаващата среда, за да разкрият индикаторите или сигналите за текущите и потенциалните промени или за новите проблеми, възникващи в политическата, икономическата, социално-културната и технологична среда. Сканирането позволява на организацията да се информира за бъдещите заплахи и възможности (шансове). По този начин организацията може своевременно да разгледа алтернативни варианти за действие и да предприеме необходимите мерки, за да се адаптира към промените.

  • Мониторинг включва в себе си проследяване на конкретна промяна на макросредата във времето. Аналитиците от организацията наблюдават и проследяват еволюцията на разкритите чрез сканирането проблеми. Така те подпомагат формирането на отношението на организацията към слабите сигнали, уловени чрез сканирането.

  • Прогнозиране целта на прогнозирането е да се разработят възможните параметри на мащаба, направлението, скоростта и интензивността на промените, осъществяващи се във външната среда. Могат да се разграничат два типапрогнозиране:

ПЕСТ АНАЛИЗ = PEST АНАЛИЗ facebook image
Публикувано от: Ованес Парсех

Подобни материалиПЕСТ АНАЛИЗ = PEST АНАЛИЗ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.