Забравена парола?
Начало на реферати

Персонал по икономика на предприятието


Тема: Персонал на предприятието


  1. Същност, състав и структура на персонала.

  2. Фактори, влияещи върху състава и структурата на персонала.

  3. Показатели за оценка използването на персонала в предприятието.

  4. Тенденции по отношение състава и структурата на персонала на предприятието

  5. Рекрутиране и селекция на персонала


1. Същност, състав и структура на персонала.

Осъществяването на дейността на предприятието зависи от наличието и начина на функциониране на три основни фактора – средства на труда, предмети на труда и работна сила. Определящо значение за ефективността от действието на тези фактори има труда и равнището на неговата организация в предприятието. При изучаването на труда се използват няколко близки понятия като работна сила, заети лица, персонал, кадри.

Трудът е целесъобразна човешка дейност, насочена към производството на определени блага. Работна сила (според методологията на НСИ, текущо икономически активно население) - лицата на 15 и повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производство на стоки и услуги. Работната сила включва заетите и безработните лица.

 Заети лица - лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

Персонал по икономика на предприятието facebook image
Публикувано от: Мануела Стоянова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.