Забравена парола?
Начало на реферати

ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ


(степен на окисление +3).


Следващият след бора въглеродът, е типичен неметал, който проявява степен на окисление както +4, така и 4. Азотът, кислородът, флуорът и неонът са неметали, като висшата степен на окисление на азота е +5 съответства на номера на група; за флуора е известна степен на окисление +7. Инертният газ неон завършва периода.

Третият период (натрий аргон) също съдържа 8 елемента. Характерът на изменението на свойствата им в много отношения е аналогичен на това, което се наблюдава за елементите от втория период. Но третият период има и своя специфика. Така например магнезият в сравнение с берилия проявява повече метални свойства, също както и алуминият в сравнение с бора. Силицият, фосфорът, сярата, хлорът, аргонът всички са типични неметали. И всички те освен аргона проявяват висши степени на окисление, равни на номера на групата.

Както се вижда, в двата периода с нарастването на Z се наблюдава отслабване на металните и засилване на неметалните свойства на елементите. Д. И. Менделеев нарича елементите от втория и третия период (по неговите думи - малки периоди) типични. Елементите от малките периоди принадлежат към най-разпространените в природата елементи. Въглеродът, азотът и кислородът (наред с водорода) са органоген-ни, т.е. основни елементи на органичната материя.

Всички елементи от първия третия период се поместват само в А-групите.

Четвъртият период (калий криптон) съдържа 18 елемента. Според Менделеев той е първият голям период. След алкалния метал калий и алкалоземния метал калций следва ред от елементи, състоящ се от 10 т.нар. преходни метали (скандий - цинк) . Всички те влизат в Б-групите. Повечето преходни метали проявяват висши степени на окисление, равни на номера на групата, освен желязото, кобалта и никела.

ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ facebook image
Публикувано от: Любомир Николаев

Подобни материалиПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.