Начало на реферати

Периферни устройства


- ГВО генератори за вертикално отклонение

-ГХО генератори за хоризонтално отклонение

- Модул RGB - за управление на цветовете

- модул за синхронизация по X и Y отклонение.

Функционалните блокове на видеокартите се управляват от вправляващата шина и има 2 вида управление еднопосочно и двупосочно.

МА стандарти( Monochrome Adapter) това е стандарт за монитори предназначен само за текстова обработка

CGA Color Graphic Adapter стандарт за монитори за изобразяване на текстова и графична информация.

Функция на ТХО За формиране на хоризонталната разввка на правия и обратния ход на лъча.Реализира се с електронен ключ и трансформатор за хоризонтална развивка.

Видео система (означава) включва всички блокове от компютърната система преобразуващи цифровия в аналогов сигнал за възприемане на изображението.

А. CRT са всички монитори с електронно лъчева тръба

Б. Устройство на ЕЛТ :

Основна съставна част в стационарните монитори е електронно лъчевата тръба(кинескоп).Това е вакуумиран електронен прибор със специална форма.В кинескопа са монтирани няколко електрода.Отрицателно заредения електрод, наречен катод, излъчва поток от електрони, които се насочват към положителния електрод , наречен анод. Катодът на кинескопа се нарича още електронна пушка, поради залповия характер на изтрелваните електрони от неговата повърхност. За да се осъществи този процес е необходимо катодът в кинескопа да бъде подгрят с т.н. отоплително напрежение. Излъченият поток електрони след преминаване през няколко електрода в безвъздушното пространство на кинескопа в края на своя полет попадат върху тънък слой фосфорно съединение, който излъчва светлина под действието на електронните удари. За да се движи електронният лъч по цялата площ на екрана на монитора, от външната страна на кинескопа се поставя група от елетромагнити, наречени отклонителна система.

Цветните кинескопи използват три различни луминофора, от които се синтезира цветовата гама на мониторното изображение. Основните цветове са червен, зелен и син (RGB). Въпреки точната насоченост на електронните лъчи в кинескопа, тя се оказва недостатъчна и част от електроните се разпръскват и бомбардират други точки на триплета. Това води до загуба на чистотата на цветовете. За избягване на този ефект , в цветните кинескопи се използват засенчващи маски тов е метален лист с фини

Периферни устройства facebook image
Публикувано от: Любомир Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.