Забравена парола?
Начало на реферати

Педагогически конфликт


Смята се, че погрешните взаимоотношения на педагозите с учащите са причините за много грешки, които водят до педагогически конфликти. Затова възпитанието на самия учител трябва да се състои преди всичко не в подготовката му, разбирана в традиционен смисъл-човек даващ знания, обучаващ, а във възпитание на човека, койти внимателно и естествено се отнася спрямо учащите.

Всички тези тенденции, за които стана дума в типологизацията на педагогическия конфликт, се отнася главно за отношенията между учителите и учениците.

Правомерно е обособяването от някои учени на типа на педагогическия конфликт, условно наречен организационен или структурен.

Основен източник на този тип педагогически конфликт са недостатъците в организацията на учебно-възпитателния процес: липсата на приемственост в съдържанието и организацията на обучението, съществуването на три възрасти училищни педагози, сложността на адаптацията на първокласниците към училището, преходът от началното към основното звено, а оттам към средното-високата тревожност по повод по-нататъшните перспективи за обучение на осмокласниците, неподготвеността на учениците от 12 клас за самостоятелен живот. Някои учени разпределят структурните конфликти в седем подгрупи, разделени в съответствие с причините за тяхното инсцениране: конфликти свързани с наличието, ограничението и разпределянето на ресурси; конфликти, обусловени от различния статус на участниците в учебно-възпитателния процес, техните различия по отношение на правата; конфликти предизвикани от наличието вътре в училищния колектив на референтни групи и др. За сериозните пропуски в организацията на учебно-възпитателния процес, които са едни от важните изтоцници на възникване на конфликти в училището, са писали много автори.

Интерсни са изследванията, в които се разглеждат основните фактори, влияещи върху конфликтността на колектива. Някои от тях са показатели за конфликтността зависи от величината на колектива и се повишава, ако тези размери превишат оптималните. Други смятат че конфликтността между подчинените и ръководителите е по-висока,когато последните не вземат непосредствено участие в основата, професионалната дейност на ръководения от тях колектив, а изпълняват само административни функции. Има и мнение, че могат да се обособятдве основни групи фактори,влияещи на конфликтността в педагогичеслия колектив. Това са обективни характеристики на колективната дейност, изразяваща се преди всичко в съдържанието и начините на организация и психологическите особености на неговите членове-както функционални, така и нравствено-комуникационни. Интересна е в случая една типология на педагогическите конфликти, предложена от Г. Л. Варумин. С отчитането на субекта на дейността той обособява 7 вида противопоставяне (1) ученик-ученик; (2)

Педагогически конфликт facebook image
Публикувано от: Станко Иванов

Подобни материалиПедагогически конфликт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.