Начало на реферати

Печатащи устройства


Печатащи устройства. Класификация. Видове.

Печатащите устройства извършват регистрация на информация (символи, графика) върху твърд носител, обикновено хартия.

Част от основните класификации при принтерите са според следните признаци:

1. Начин на пренасяне на изображението на знака върху носителя:

а/ ударни (електромеханични) - изображението се получава чрез удар на чукче върху знака или носителя. Регистрацията се извършва чрез нанасяне на оцветител (най-често се използува мастило), който се прехвърля върху носителя в момента на удара или чрез отнемане на слой от носителя. При първият тип се използува текстилна лента, напоена с оцветител, която се движи между печатащия орган (знаконосител, печатаща глава) и носителя или между носителя и твърда опора. Качеството на изображението съществено зависи от дебелината на лентата, а във вторият случай и от хартията.

При печат чрез отнемане на слой от носителя се използува специална хартия с тънко светло покритие върху тъмна подложка.

Предимства на ударния печат: използва се обикновен носител (хартия), позволява едновременно получаване на повече от едно копие при добро качество и скорост на печат (до 2000 реда за минута), сравнително по-ниска цена.

Недостатъци: сложна механика, наличие на голям брой износващи се части, което води до по-чести ремонти, високо ниво на шума, обикновено по-ниска скорост на печат от безударните, сложност за извеждане на графична информация.

б/безударни (немеханични) - нанасянето на изображението се извършва чрез физично или химично въздействие и минимално усилие или без да е необходимо съприкосновение между носителя и печатащия орган. Носителят е със специални качества, влияещи се от използвания физически или химичен процес, на базата на който е разработено устройството.

Предимства на безударния печат: нисък шум, високо качество на изображението, възможност за извеждане на графична информация и цветност на изображението

Недостатъци: използват специални, скъпи носители, получава се само едно копие, обикновено процесите са многостадийни, по-висока цена.

2. Начин на формиране на изображението на знака:

а/ знакопечатащи - изображението се получава чрез избор на необходимия знак от определен набор от знаци, разположени върху знаконосител.

Съществуват много разновидности на знаконосители:

- лостово-литерен - представлява съвкупност от лостове (броят им зависи от броя на различните знаци от набора, който може да изобразява устройството). На единият край на лоста се намира релефното изображение на един символ. Другите краища на всички лостове са закрепени така, че могат да се завъртат около ос, представляваща дъга от окръжност, в равнина перпендикулярна на равнината на разположенате символи. Пресечната точка на лостовете е център на дъгата.

Недостатъци: сложна конструкция, голяма маса и габарити, ниска скорост - до 20 зн./сек.

- матричен, цилиндричен, дисков знаконосител - макар и подобрени в сравнение с лостово-литерния, те имат един съществен недостатък - ниска скорост, до 40 зн./сек.

Гъвкав печатащ диск, тип "маргаритка"(daisy, Diablo). Представлява плосък диск от пластмаса с листенца (пластини). В периферията на всяка от тях е разположен знак. Изборът на знака се осъществява чрез завъртане на диска около оста му, перпендикулярна на оста на движение на хартията, а регистрацията върху хартията - чрез удар на чукче върху листенцето и огъването му в равнина перпендикулярна на повърхността на диска.

Печатащите устройства с такъв знаконосител позволяват скорост на регистрация до 40 знака в секунда, до 4 копия, лесна подмяна на набора символи, регулируема сила на удар на чукчето в зависимост от повърхността на символа, променлива скорост на позициониране на

Печатащи устройства facebook image
Публикувано от: Михаил Илиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.