Забравена парола?
Начало на реферати

Пазарни структури. Пазарна структура със съвършена конкуренция. Условие за равновесие. Крива на D и пределен приход


Пазарни структури. Пазарна структура със съвършена конкуренция. Условие за равновесие. Крива на D и пределен приход. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на фирмата съвършен конкурент.

Типове пазарни структури:

Съвкупността от условията при които се осъществява конкуренцията м/у фирмите се нар. пазарна структура. Тя предопределя поведението на фирмите.Наличието на голям брой производители лишава отделната фирма от възможността да въздейства в/у пазара , т.е. в/у обема на производство и цените. Ако производството и предлагането на 1 продук е съсредоточено в/у 1 фирма монополист , тогава всички условия на производството и реализацията се диктуват само то нея. При еднородни стоки фирмите произвеждат единтичен продук(жито). При хетерогенните стоки е на лице несходство и диференциация(цигари,коли). Характерна черта на пазарните структури е начина на влизане и излизане на фирмите в отрасъла. При свободно влизане и излизане става дума за съвършена конкуренция.Ако има пречки за влизането в отрасъла говорим за несъвършена конкуренция. Важен фактор при вземането на решенията какво , как и за кого да се произвежда е инфромацията за състоянието на пазарните сили. Др. фактор е възможността за влияние в/у цените: колкото по-малка е възможността на икон. субекти да влияят в/у пазара толкова по-конкорентна е пазарната структура.

Има 2 разновидности на пазарни структури:

-пазарна структура на съвършена конкуренция

-пазарна структура на несъвършена конкуренция чист монопол , монополистическа конкуренция и олигопол.

Пазарна структура при съвършена конкуренция:

Съвършената конкуренция е такава пазарна структура при която нито 1 продавач не е в състояние да влияе на цената. За да се определни 1 конкуренция за съвършена са необходими няколко условия:

-по едно и също време на пазара да присъстват голям брой фрими заемащи незначителен дял от производството и никоя от тях да не може да въздейства в/у пазарната цена.

-да не съществуват пречки за фирмите при организиране производство на продукта , защото са поставени при едни и същи условия.

-продуктите са еднородни всеки един продук е добър колкото и др.

-всички фирми трябва да действат независимо поведението на 1 фирма не се отразява в/у поведението на др. фирма.

-информацията е достъпна за всички.

Фирмена крива на търсене и пределен приход:

Кривата на търсене при съвършена конкуренция е съвършена еластична крива.


Пазарни структури. Пазарна структура със съвършена конкуренция. Условие за равновесие. Крива на D и пределен приход facebook image
Публикувано от: Любов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.