Забравена парола?
Начало на реферати

Пазарна политика на застрахователното дружество


подходящи форми и средства за представяне на конкретни застраховки и съставянето на рационален рекламен бюджет;

очаквание финансов резултат от преовеждането на рекламната кампания;

Посредством обратната връзка застрахователното дружество получава информация и преви преценка доколко се реализират поставените преди започване на рекламната кампанията цели, като:

 • утвърждаване на имиджа;

 • успешност на продуктовата реклама;

 • завоювани сегменти;

 • търсени и разкрити нови пазарни ниши;

 • мотивиране на реални клиенти към подновяване на изтичащи сключени застраховки;

Планирането на застрахователната реклама включва следните етапи:

определяне на рекламните цели и на целевите групи на рекламната кампания;

 • установяване на отговорностите на рекламодателите, изпълнителите, разпространителите и адрестите;

 • съставяне на рекламния бюджет;

 • разработване на рекламно послание;

 • избор на рекламни средства;

 • създаване на рекламни обяви;

 • избор на време за реклама за провеждане на рекламната кампания;

 • организиране и анализ на съвместните усилия на участниците в пласментните канали;

 • отчитане на разултатите и определяне на услеха на рекламната кампания;

 • При реализиране на рекламната си политика застрахователното дружество използва редица основни канали за разпространение на рекламата:

  1. печатни средства за разпространение:

   1. директна реклама състои се в изпращане на рекламни послания до потенциални клиенти. Директната реклама е пряко насочена към конкретни лица, които са реални или потенциални клиенти и включва:

  • адресна реклама;

  Пазарна политика на застрахователното дружество facebook image
  Публикувано от: Руска Минчева

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.