Начало на реферати

Патокинезиологичен анализ при сколиози и кифози.


Патокинезиологичен анализ при сколиози и кифози. Видове деформации на гръбначния стълб и причини за появата им

При функционална сколиозата, т.е. не е фиксирано и трайно гръбначно изкривяване, основен проблем е нарушената функция на мускулатурата — мускулния дисбаланс. Постоянното дразнене на моторните центрове при статично напрежение на мускулатурата води до разстройване на равновесието между възбудните и задръжните процеси в кората на главния мозък. Стига се до положение на постоянно възбуждане в едни центрове и задържане в други. Това състояние на кората на главния мозък влече след себе си постоянен тонус в мускулатурата на едната страна   на   гръбначния   стълб   и отпускане в другата страна с последващо трайно изкривяване на гръбначния стълб /Бойчев Б., 1954/.

При наличието на гръбначно изкривяване във фронталната равнина (сколиоза) от конкавната страна възниква зона на повишено налягане, което довежда до изместване на пулпозното ядро на междупрешленния диск към зоната с по-ниско налягане — изпъкналата (конвексната) страна, което в началото е преходно състояние, но с времето става трайно. Изместеното пулпозно ядро облекчава наклона към конкавната страна, но затруднява заемането на изходното вертикално положение на гръбначния стълб.

Късите паравертебрални мускули се стремят да задържат изкривяващия се гръбначен стълб във вертикално положение, но т.к. точките на тяхното прикрепване се намират встрани от вертикалната ос на въртене на прешлените, се образува хоризонтално насочена двойка сили. Тази именно двойка сили довежда до ротация, т.е. функционален компонент на деформацията, а след това, когато възможностите за ротация са изчерпани, се стига до развитие на структурни изменения, т.е. до торзия /Беленский В., 1977/.

Прешлените, освен че се завъртат, се и деформират, като промените са най-силно изразени на върха на дъгата. Промените се характеризират с увеличена височина на прешлените от страната на изпъкването и намаляването й от вдлъбнатата страна, т.е. прешленът придобива клиновидна форма. Аналогични промени във височината настьпват и в междупрешленните дискове. При завъртането на прешлените, телата им се обръщат към изпъкналата страна, като се завъртат около ос, лежаща вън от тях и в дорзална посока. Така при десностранните сколиози завъртането на прешлените се извършва в посока на часовниковата стрелка, а при левостранните — в обратна посока, независимо от тава, в кой отдел на гръбначния стълб се образува сколиоЗата. Завъртането на прешлените е причина за появата на ребрена гърбица и на мускулен вал /Соколов Б., Маркова-Старейшинска Г, 1991/.

При изместване на прешлените мускулите, които нормално изправят

гръбначния стълб, започват да го навеждат странично поради промененото съотношение между залавните им места. Така с времето мускулатурата и лигаментите от конвексната страна се преразтягат и отслабват, а тези от конкавната — се скъсяват и са с повишен тонус.

При сколиоза се разстройват цялата статика и динамика на гръбначният стълб, променя се положението на таза, може да се получи относително скъсяване на единия долен крайник. Поради изменения в гръдната част и промяна на пространствените отношения на органите на гръдната кухина и притискането им настъпват тежки смущения в дишането и дейността на сърцето. Екстремните деформации на гръбначния стълб могат да доведат до усложнения от притиснатия гръбначен мозък / Банков С, 1971/.

Патокинезиологичен анализ при сколиози и кифози. facebook image
Публикувано от: Петър Желев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.